Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 05:22 19/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2018, từ 19/03/2018 đến 25/03/2018 )

 

                          HỌC KÌ II

KẾ HOACH  TUẦN 31  (TỪ 19/3-25/3/2018)

1 SỐ LƯỢNG :

-DUY TRÌ SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ 

-GVCN ỔN ĐỊNH NỀ NẾP 5 PHÚT ĐỔI TIẾT

2 DẠY HỌC :

- THỰC CHƯƠNG TRÌNH TUẦN   11 CỦA HKII

-BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THEO KẾ HOẠCH 

-ĐỔI TIẾT GV HẠN CHẾ LÊN PHÒNG HỘI ĐỒNG

-LÊN LỊCH BẢO GIẢNG THỨ HAI HÀNG TUẦN.

- ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ở SỔ

- BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODUL 35

- DỰ GIỜ THƯỜNG XUYÊN CÔ  CÔ HUỆ,KIM ANH

-THỨ 5  THAO GIẢNG  : THIỀU ANH.

- SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CÁC MÔN THEO GIÁO ÁN MỚI TẠI ĐẶNG DUNG VÀ ĐẶNG TẤT

-TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI , PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU.

-VÀO ĐIỂM THÁNG 3.

-NỘP ĐỀ CƯƠNG HKII.

-NỘP GIÁO ÁN MẪU MỚI CHO CHUYÊN MÔN.

- BÁO CÁO THÁNG 3

3 CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC : 

- VỆ SINH TRƯỜNG LỚP.

-CHĂM SÓC CÂY XANH

 

 

Các tin khác