Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 15:52 23/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 13 năm 2015, từ 23/03/2015 đến 29/03/2015 )

- Duy trì số lượng 100%.

 

- Thực hiện chương trình tuần 28

 

-GV lên lịch báo giảng kịp thời.

 

- Thứ năm(19/03/2015) Tập huấn bài giảng thông minh.

 

- TTTD Cô K.Anh, T. Hà:

+ Dự giờ T.Hà:

* Tiết 1: Sáng thứ Bảy (28/3)

* Tiết 3: Chiều Thứ Hai (30/3)

 

+ Dự giờ Cô K.Anh.

 

- Nộp bài dự thi Tìm hiểu hiến pháp 23/3.

- Nộp bài BDTX nội dung 2 ngày(27/3).

- Tiếp tục học BDTX modul 22.

 

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên.

 

- GV tăng cương sử dụng ĐDDH và ứng dụng CNTT Vào dạy học.

- Kiểm tra chung ĐỊA 6,9. Sử 8.

 

 
Các tin khác