Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 00:52 05/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2016, từ 04/04/2016 đến 10/04/2016 )

 

 

 

 Tuần 14 ( từ ngày 4/04/2016-10/04/2016)

1 Duy trì số lượng hiện có: GVCN vận động học nghỉ học đến trường

2 Dạy và học:

- Thực hiện chương trình tuần 32

- GV có kế hoach dạy bù kịp chương trình

- Thư 5  sinh hoạt chuyên môn cụm : Lê Xuân môn sử

-Ngày 7/4 thầy Đăng họp hội đồng ra đề thi tại NGuyễn Tri Phương

- Nộp đề cương , đề thi HK2 vào ngày 4/4/2016 cho tổ chuyên môn

- Cập nhật điểm ở sổ chính và trang Web, và lịch báo giảng kịp thời

- Soạn giáo án Elearning ( Cô Thiều Anh )

-Soạn giáo án theo công văn 2575 của SGD

- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1.2

- Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có

- Thầy ĐẶNG đưa  học sinh đi thi tỉnh

3 Hoạt động khác 

 - Vệ sinh trường lớp

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác