Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 04:51 03/05/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2016, từ 02/05/2016 đến 08/05/2016 )

1 Số lượng; 

-GVCN duy trì số lượng hiện có 

- Cập nhật số buổi vắng vào sổ điểm

2 Dạy học 

- Thực hiện chương trình tuần 37

- Tổ chức thi học kì 2

- Chấm điểm , vào điểm ở sổ và CNTT

- Báo cáo điểm thi học kì 2

- Chuẩn bị báo cáo chất lượng 2 mặt

3 Hoạt động ngoài giờ 

- Vệ sinh tường lớp

Các tin khác