Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 04:51 03/05/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2016, từ 02/05/2016 đến 08/05/2016 )

1 Số lượng; 

-GVCN duy trì số lượng hiện có 

- Cập nhật số buổi vắng vào sổ điểm

2 Dạy học 

- Thực hiện chương trình tuần 37

- Tổ chức thi học kì 2

- Chấm điểm , vào điểm ở sổ và CNTT

- Báo cáo điểm thi học kì 2

- Chuẩn bị báo cáo chất lượng 2 mặt

3 Hoạt động ngoài giờ 

- Vệ sinh tường lớp

Các tin khác