Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 10:05 03/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2017, từ 01/05/2017 đến 07/05/2017 )

                                                                             

                                     KẾ HOẠCH TUẦN 35

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có.

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

-GVCN nộp giấy huy động số lượng lớp 8/1

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 35.

GV cập nhật TKB mới ở cổng TTĐT , lên lịch từng tuần.

-  Pho to lịch báo giảng và TBDH  nộp cho thầy Dân.

-GV vào điểm ở  CTTĐ và số chính

-Nộp biên bản đánh giá  bồi dưỡng thường xuyên , modun 33

-Tổ chức thi  học  kì HKII.

- Chấm thi và vào điêm sổ chính

- Lên lich báo  giảng ở cổng TTĐT và thiết bị dạy học HKII

-Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2 hàng tuần.

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Vệ sinh trường lớp.

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác