Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 21 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 10:28 13/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2014, từ 06/01/2014 đến 12/01/2014 )

TUẦN 22( TỪ 06/1/2014 ĐẾN 12/01/2014)

 

 

 

 

 

 

 

1/ Ổn định và duy trì số lượng.

 

 2/ Dạy và học:

 

  - Họp HĐSP Tháng 1.

- Vào điểm ở sổ điểm và học bạ theo kế hoạch.

- Sơ kết tổ chuyên môn.

 

Các tin khác