Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 10:28 13/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2014, từ 06/01/2014 đến 12/01/2014 )

TUẦN 22( TỪ 06/1/2014 ĐẾN 12/01/2014)

 

 

 

 

 

 

 

1/ Ổn định và duy trì số lượng.

 

 2/ Dạy và học:

 

  - Họp HĐSP Tháng 1.

- Vào điểm ở sổ điểm và học bạ theo kế hoạch.

- Sơ kết tổ chuyên môn.

 

Các tin khác