Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 07:02 10/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

 

                          HỌC KÌ II

KẾ HOACH  TUẦN 24 (TỪ 8/1-14/1/2018)

1 SỐ LƯỢNG :

-DUY TRÌ SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ 

-GVCN ỔN ĐỊNH NỀ NẾP 5 PHÚT ĐỔI TIẾT

2 DẠY HỌC :

- THỰC CHƯƠNG TRÌNH TUẦN  1 CỦA HKII

-BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THEO KẾ HOẠCH 

-ĐỔI TIẾT GV HẠN CHẾ LÊN PHÒNG HỘI ĐỒNG

-LÊN LỊCH BẢO GIẢNG THỨ HAI HÀNG TUẦN.

- ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ở SỔ

-CẬP NHẬT ĐIỂM Ở SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN, HỌC BẠ

- BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 1

-  CÔ KIM ANH  TIẾP TỤC HOÀN THIỆN  SÁNG TẠO TTN

- VÀO ĐIỂM Ở TRANG WEB VÀ SỔ ĐIỂM

- CHỐT BUỔI VẮNG Ở SỔ VÀ TRANG WEB

-THỨ 5  HỌP HỘI ĐỒNG : TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NGOẠI KHÓA.

- SƠ KẾT HỌC KÌ 1

3 CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC : 

- VỆ SINH TRƯỜNG LỚP

 

 

Các tin khác