Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 14:35 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 20 năm 2018, từ 14/05/2018 đến 20/05/2018 )

 

                          HỌC KÌ II

KẾ HOACH  TUẦN 41  (TỪ 14/5-20/5/2018)

1 SỐ LƯỢNG :

-DUY TRÌ SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ 

-GVCN ỔN ĐỊNH NỀ NẾP 5 PHÚT ĐỔI TIẾT

2 DẠY HỌC :

-LÊN LỊCH BẢO GIẢNG THỨ HAI HÀNG TUẦN.

-BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG HAI MẶT.

- DẠY HỌC BÌNH THƯỜNG , HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÌ HAI

3 CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC : 

- VỆ SINH TRƯỜNG LỚP.

-CHĂM SÓC CÂY XANH

 

 

Các tin khác