Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 14:35 13/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 3 năm 2015, từ 12/01/2015 đến 18/01/2015 )

- Duy trì số lượng 100%.

- thực hiện chương trình tuần 1 HKII( tuần 20).

-GV lên lịch báo giảng kịp thời.

- Thứ năm(15/11/2015) tập huấn tại PGD (theo kế hoạch).

- Tiếp tục học BDTX modul 19,20.

- Tăng cường công tác BD HSG dự thi huyện.

- GV nộp gấp bài kiểm tra chung cho chuyên môn.

Các tin khác