Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 00:19 19/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2016, từ 18/01/2016 đến 24/01/2016 )

TUẦN 22:(Từ 18/01-24/01/2016)

-Thực hiện chương trình tuần 21 theo phân phối chương trình.

-Thực hiên tuần 22

-Nộp bài kiểm tra định kì , kiểm tra học kì cho BGH

- Tăng cường dạy học có đồ dùng dạy học

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên ( nội dung 1,2, modun 23,24)

- Gv chủ nhiệm rà soát sổ điểm , học bạ HKI 1, hoàn thiện các loại hồ sơ HK2

-Họp PHHS sáng chủ nhật, GVCN chuẩn báo cáo sơ kết HKI

- Tập soạn giáo án bài giảng E. E LEARNING

- Dự giờ thường xuyên : cô Huệ , tiết 3 sáng thứ 7

 

 

Các tin khác