Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 17:18 14/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2018, từ 15/01/2018 đến 21/01/2018 )

 

                          HỌC KÌ II

KẾ HOACH  TUẦN 25 (TỪ 15/1-21/1/2018)

1 SỐ LƯỢNG :

-DUY TRÌ SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ 

-GVCN ỔN ĐỊNH NỀ NẾP 5 PHÚT ĐỔI TIẾT

2 DẠY HỌC :

- THỰC CHƯƠNG TRÌNH TUẦN  2 CỦA HKII

-BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THEO KẾ HOẠCH 

-ĐỔI TIẾT GV HẠN CHẾ LÊN PHÒNG HỘI ĐỒNG

-LÊN LỊCH BẢO GIẢNG THỨ HAI HÀNG TUẦN.

- ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ở SỔ

-CẬP NHẬT ĐIỂM Ở SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN, HỌC BẠ

- BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODUL 34

-  CÔ KIM ANH  TIẾP TỤC HOÀN THIỆN  SÁNG TẠO TTN

-THỨ 5  18/01/2018 :  NGOẠI KHÓATẠI TRƯỜNG

3 CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC : 

- VỆ SINH TRƯỜNG LỚP

 

 

Các tin khác