Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 05:37 21/08/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 34 năm 2017, từ 21/08/2017 đến 27/08/2017 )

Tuần 1 (21/8-27/8/2017)

-Ổn định nề lớp

-Nhận hồ sơ của tổ

-Nộp phân phối chương trình cho chuyên môn 

-Đăng kí giáo án Word

-Lên lịch báo giảng kịp thời

-Triển khai cuộc thi tìm hiểu VN-LÀO

-Sắp xếp đồ dùng dạy học

Các tin khác