Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 16:31 22/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2014, từ 15/09/2014 đến 21/09/2014 )

- Ổn định và duy trì số lượng

- Thực hiện chương trình tuần 5

- Khảo sát chất lượng học sinh lớp 6 (17-18/9)

- GV hoàn thành hồ sơ sổ sách theo quy định

- GVCN hoàn thành sổ điểm lớp để giáo viên bộ môn vào điểm tháng 9

- GV bộ môn đôn đốc h/s tham gia học bồi dưỡng HSG ở Đặng Dung đầy đủ

- Lên kế hoạch ở trang web kịp thời

- Họp hội đồng sư phạm (18/9)

- Chấm thi khảo sát học sinh giỏi (20/9)

Các tin khác