Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 24 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 15:55 02/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 40 năm 2016, từ 03/10/2016 đến 09/10/2016 )

  

 

                                     KẾ HOẠCH TUẦN 7

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có.

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.( lớp 9.1 và 6.1)

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 7. Dạy bù kịp chương trình.

- Nộp biên bản đồ dung dạy học

-  GV  xây dựng kế hoạch cho các cuộc thi : liên môn , KHKT , sáng tạo TTN, Elearning....

- Lên lich báo  giảng ở cổng TTĐT và thiết bị dạy học HKI

-  Họp hội đồng: ngày 6/10/2016

-Lập kế hoach BDTX NĂM HỌC 2016-2017

-Dự giờ cô Huệ

-Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có , đăng kí ở sổ thiết bị

-Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2hàng tuần.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi : Thầy Đặng, cô Kim Anh, cô Hạnh, thầy Huynh

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

-Các lớp chủ nhiệm trang hoàng cây xanh

-Vệ sinh trường lớp

-Đại hội chi đoàn , Đại hội Liên đội.....

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

Các tin khác