Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 24 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 18:15 01/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 40 năm 2018, từ 01/10/2018 đến 07/10/2018 )

                                                          KẾ HOẠCH TUẦN 10

                    (Từ 01 /10- 07/10/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ 01 /10- 07/10/ 2018)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ 01 /10- 07/10/ 2018)

 

3

Thực hiện chương trình tuần 7. dạy bù để kịp chương trình

Giáo viên cả tổ

(Từ 01 /10- 07/10/ 2018)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ 01 /10- 07/10/ 2018)

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

(Từ 01 /10- 07/10/ 2018)

6

Thứ 5 : Sinh hoạt chuyên môn tổ:

+ Thao giảng

+Tập huấn :ANQP và Kĩ Thuật KTĐG

+ Bàn về sản phẩm sáng tạo KHKT...

T Huynh

Cô Thiều Anh

Cô Hạnh

          Ngày 04/ 10

7

Nộp kế hoạch cá nhân cho tổ và chuyên môn

Giáo viên cả tổ

  (Từ 01 /10- 07/10/ 2018)

8

Dự giờ thường xuyên : cô Huệ

Giáo viên cả tổ

                5/10  

9

Tăng cường  bồi dưỡng HSG

Thầy Đặng, Thầy Huynh, Cô Huệ, Cô Kim Anh, Cô Hạnh

(Từ 01 /10- 07/10/ 2018)

10

Nộp  thiết bị dạy học

Cô Thiều Anh, Huệ, Kim Anh, thầy Huynh

(Từ 01 /10- 07/10/ 2018)

Nhận xét:

………………………………………………………………………

………………………………………………………........................

Duyệt của BGH                               Quảng Thọ : ngày 01 tháng 10 năm 2018

                                                                 Tổ trưởng

 

                                                                  Võ Hữu Đặng 

Các tin khác