Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 24 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 11:20 10/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 41 năm 2016, từ 10/10/2016 đến 16/10/2016 )

  

 

                                     KẾ HOẠCH TUẦN 8

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có.

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 8. Dạy bù kịp chương trình. GV cập nhật TKB mới ở cổng TTĐT , lên lịch từng tuần.

-  Pho to lịch báo giảng và TBDH  nộp cho thầy Dân .

- TTTD T Minh theo kế hoạch của BGH

-  GV  xây dựng kế hoạch cho các cuộc thi : liên môn , KHKT , sáng tạo TTN, (  Gv soạn giáo án Elearning chuẩn bị hoàn thành để đầu  tháng 11 dự thi )

- Lên lich báo  giảng ở cổng TTĐT và thiết bị dạy học HKI

-  Sinh hoạt chuyên môn :13h.30 phút. Thao giảng Thầy Đặng

-Tiếp tục BDTX  nội dung 2

-Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có , đăng kí ở sổ thiết bị

-Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2hàng tuần.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi : Thầy Đặng, cô Kim Anh, cô Hạnh, thầy Huynh

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

-Các lớp chủ nhiệm trang hoàng cây xanh

-Vệ sinh trường lớp

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Các tin khác