Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 19:46 08/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 41 năm 2017, từ 09/10/2017 đến 15/10/2017 )

KẾ HOACH  TUẦN 11 (TỪ 9/10-14/10/2017)

1 SỐ LƯỢNG :

-DUY TRÌ SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ 

-GVCN ỔN ĐỊNH NỀ NẾP 5 PHÚT ĐỔI TIẾT

2 DẠY HỌC :

- THỰC CHƯƠNG TRÌNH TUẦN  8 CỦA HKI

-BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THEO KẾ HOẠCH 

-ĐỔI TIẾT GV HẠN CHẾ LÊN PHÒNG HỘI ĐỒNG

-LÊN LỊCH BẢNG GIẢNG THỨ HAI HÀNG TUẦN.

- ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ở SỔ

-CẬP NHẬT ĐIỂM Ở SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN

- BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 2 ( HỌC CHÍNH TRỊ )

- CÔ HẠNH TIẾP TỤC HOÀN THÀNH SẢN PHẨM KHKT

- SINH HOẠT TỔ : THAO GIẢNG: thầy Đặng , thầy Huynh

- PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY CHUYÊN ĐỀ CỤM ( CÔ THIỀU ANH)

-TTTD CÔ KIM ANH THEO KẾ HOẠCH CỦA BGH

- TĂNG CƯỜNG DẠY BÙ KỊP CHƯƠNG TRÌNH

- VÀO ĐIỂM Ở TRANG WEB VÀ SỔ ĐIỂM

- CHỐT BUỔI VẮNG Ở SỔ VÀ TRANG WEB

3 CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC : 

- VỆ SINH TRƯỜNG LỚP

 

 

Các tin khác