Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 08:11 04/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2014, từ 03/11/2014 đến 09/11/2014 )

Thực hiện chương trình tuần 11- 12

-          Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời.

-          Tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dụng CNTT

-          Tăng cường bồi dưỡng HSG và phụ đạo h/s yếu

-          Sinh hoạt chuyên môn tổ + Thao giảng: Cô Huệ (13h00, ngày 06/11)

-          Chuẩn bị thi giáo viên giỏi cấp trường ( 10/11 – 18/11): Cô T. Anh, Cô K. Anh, T. Minh, T. Hà.

-          Chuẩn bị kế hoạch dạy chuyên đề cụm: T. Hà(Địa  lí), T.Minh (Ngữ văn)

-          Tiếp tục BDTX nội dung 1;2 và mô đun 19

Các tin khác