Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 22:48 09/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 47 năm 2016, từ 21/11/2016 đến 27/11/2016 )

  

                                                                                               

                                     KẾ HOẠCH TUẦN 14

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có.

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

-Đánh vắng sổ chính

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 14. Dạy bù kịp chương trình. GV cập nhật TKB mới ở cổng TTĐT , lên lịch từng tuần.

-  Pho to lịch báo giảng và TBDH  nộp cho thầy Dân.

- Vào điểm sổ chính THÁNG 11

-Thứ 5  Sinh hoạt chuyên môn cụm tại Quảng Thái ( Lê Xuân ) môn Địa ( TĐặng )

-Thứ 5 TĐặng họp tại phòng lúc 7h 30

- Thứ 6  tập huấn dạy học tích hợp tại PGD

-  Tiếp tục Nộp đề KT 1 TIẾT ,Thu bài KT 1 Tiết

- Lên lich báo  giảng ở cổng TTĐT và thiết bị dạy học HKI

-Tiếp tục BDTX  nội dung 1, triển khai ND1

-Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có , đăng kí ở sổ thiết bị

-Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2 hàng tuần.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi : Thầy Đặng, cô Kim Anh, cô Hạnh, thầy Huynh

-Dự giờ thường xuyên  T Huynh( tiết 1 , chiều thứ 7).

- Nộp đề cương ôn tập HKI

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Vệ sinh trường lớp

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác