Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 12:36 30/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2015, từ 30/11/2015 đến 06/12/2015 )

Tuần 16(từ ngày 30/11/2015 đến 6/12/2015)

- Thực hiện chương trình tuần .15,16

-Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học.

-Cập nhật sổ điểm chính và điểm CTTĐT.

- Lên lịch báo giảng đầy đủ.

-Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch

- Nộp đề cương ôn tập học kì 1

-Chuẩn bị dự thi tích hợp liên môn ,thầy Đặng chỉ đạo

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch...

-Thứ 5 , Họp hội đồng vào lúc 13h

- Dạy bù cho kịp chương trình chuẩn bị thi học kì 1

Thứ 2 vào lúc 13h 30 phút Thầy Đặng họp ở phòng GD

 

Các tin khác