Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 12:36 30/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2015, từ 30/11/2015 đến 06/12/2015 )

Tuần 16(từ ngày 30/11/2015 đến 6/12/2015)

- Thực hiện chương trình tuần .15,16

-Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học.

-Cập nhật sổ điểm chính và điểm CTTĐT.

- Lên lịch báo giảng đầy đủ.

-Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch

- Nộp đề cương ôn tập học kì 1

-Chuẩn bị dự thi tích hợp liên môn ,thầy Đặng chỉ đạo

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch...

-Thứ 5 , Họp hội đồng vào lúc 13h

- Dạy bù cho kịp chương trình chuẩn bị thi học kì 1

Thứ 2 vào lúc 13h 30 phút Thầy Đặng họp ở phòng GD

 

Các tin khác