Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 08:40 23/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2014, từ 22/12/2014 đến 28/12/2014 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 19

- Thực hiện chương trình tuần 18

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin

- Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém 

- Giáo viên vào điểm ở sổ chính và cổng TTĐT

- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên nội dung mô đun 19 và mô đun 20

- Nộp đề kiểm tra 1 tiết cho nhà trường

- GV Văn, Sử, Địa nộp danh sách HSG huyện cho chuyên môn.

- GV coi thi học ki I theo lịch phân công của nhà trường.

Các tin khác