Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 16:24 13/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2014, từ 10/02/2014 đến 16/02/2014 )

Kế hoạch của Tổ Văn-Sử-Địa Tuần 7 Năm 2014
(tuần 7 năm 2014, từ 10/02/2014 đến 16/02/2014)

- Thực hiện chương trình tuần 22, 23

- Lên lịch báo giảng ở trang Web kịp thời

- Tăng bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8,9

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có

- Hội thảo: " Biện pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu"

- Chấm thi học sinh giỏi Huyện: Thầy Đặng, Cô T.Anh.

Các tin khác