Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 05:29 20/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2016, từ 22/02/2016 đến 28/02/2016 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tuần 8 ( từ ngày 22/02/2016-28/02/2016)

, Lớp 8.3 giảm 1

 

2 Dạy và học:

 

- Thực hiện chương trình tuần 26

 

- Thao giảng : Cô Huệ , TIẾT 4 ,Sáng thứ 2 (22/2)

 

- Kiểm tra hồ sơ hàng tháng : từ 20/02-24/02/2016

 

- Cập nhật điểm ở sổ chính và trang Web, và lịch báo giảng kịp thời

 

- Soạn giáo án Elearning ( Cô Thiều Anh )

 

-Soạn giáo án theo công văn 2575 của SGD

 

- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên , modun 28

 

- Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có

 

- Kiểm tra đề chung :

 

+Văn 6 , sáng thứ 4 ( cô Thiều Anh, Thầy Minh, Thầy Huynh, cô Hạnh)

 

+Văn 7 sáng thứ 5 ( cô Hạnh, Thầy Huynh, Thầy Minh, cô Hạnh )

 

- Thầy ĐẶNG tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

 

3 Hoạt động khác 

 

 - Vệ sinh trường lớp

 

- Tham gia các phong trào của đội

 

 

Các tin khác