Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 07:25 20/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2017, từ 20/02/2017 đến 26/02/2017 )

Tuần 27

1) Số lượng : 

-Ổn định nề nếp sau tết  duy trì số lượng hiện có.

- GVCN theo dõi chuyên cần học sinh . TĐặng tăng cường công tác chủ nhiệm giúp T Huynh ổn định nề nếp lớp 8.1

- Báo huy động số lượng

2 ) Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 6 của học kì 2  

- Lên lịch ở báo giảng và cổng thông tin kịp thời

- Thao giảng: Chiều thứ 4 (CÔ HUỆ )

- Thứ 5 sinh hoạt chuyên môn cụm tại THCS TRẦN THÚC NHẪN ( MÔN SỬ ) , NGUYỄN HỮU DẬT ( VĂN)

-Thầy Đặng bồi dưỡng tại Đặng Dung chiều thứ 3

-Báo cáo hồ sơ tháng hai ngày 20 /2/2017

- Cô Huệ dự thử tiết chuyên đề môn lịch sử thứ 2 ( tiết 1), sau đó xây dựng tiết dạy ( cô Kim Anh)

- Hoàn thành hồ sơ thanh tra toàn diện cô Thiều Anh

- Vào điểm ở sổ chính ,cập nhật vắng thường xuyên

- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên  modun 32

- Cô kim Anh , cô Hạnh , thầy Đặng có kế hoạch  bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh tại trường

3 ) Các hoạt động khác 

- Thu gom giấy vụn các lớp chủ nhiệm 6.1, 7.2....

- Vệ sinh trường lớp 

- Ổn định 5 phút chuyển tiết 

 

Các tin khác