Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Thể Dục

Kế hoạch tuần học thứ 19 ( Tuần 2 năm 2022, từ 10/01/2022 đến 16/01/2022 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 16
  (tuần 51 năm 2021, từ 20/12/2021 đến 26/12/2021)
  KẾ HOẠCH TUẦN 16 (Từ 20/12/2021 - 26/12/2021) TT Nội dung công việc Người thực ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 28
  (tuần 6 năm 2019, từ 04/02/2019 đến 10/02/2019)
  TUẦN 28 ( Từ ngày 4/2 - 10/2 /2019) Ngày 31 /1/ 2019 lao động vệ sinh toàn ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 6
  (tuần 39 năm 2015, từ 21/09/2015 đến 27/09/2015)
  -Thực hiện chương trình tuần 5 và 6 -Thanh tra toàn diện Thầy Đặng (thứ 2 ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 46
  (tuần 37 năm 2015, từ 07/09/2015 đến 13/09/2015)
  Tuần 4 (từ 7/9 đến 12/9/2015) -Thực hiện chương trình tuần 3 và tuần 4 -Thứ ...