Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Thể Dục

Cập nhật lúc : 10:57 06/12/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 49 năm 2021, từ 06/12/2021 đến 12/12/2021 )

KẾ HOẠCH TUẦN 14

(Từ 06/12/2021 - 12/12/2021)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Thực hiện chương trình tuần 14

Giáo viên cả tổ

Từ 06/12/2021 - 12/12/2021

2

Ổn định nề nếp dạy học online

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 06/12/2021 - 12/12/2021

3

GVCN nắm tình hình học sinh về các trường hợp F1, F2 hoặc từ vùng dịch về

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 06/12/2021 - 12/12/2021

4

Lên lịch báo giảng kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 06/12/2021 - 12/12/2021

5

Phân công ra đề kiểm tra cuối HK1

Tổ trưởng

Từ 06/12/2021 - 12/12/2021

6

Học thời khóa biểu và dạy học theo công văn 4040

Giáo viên cả tổ

Từ 06/12/2021 - 12/12/2021

7

Dự giờ thăm lớp nắm tình hình

Tổ trưởng

Từ 06/12/2021 - 12/12/2021

8

Tăng cường BDHSG online

Giáo viên cả tổ

Từ 06/12/2021 - 12/12/2021

9

Phân công giáo viên hoàn thành đề cương HK I

Tổ trưởng

Từ 06/12/2021 - 12/12/2021

10

Hỗ trợ hs thuyết trình KHKT

Cô Hạnh

Từ 06/12/2021 - 12/12/2021

11

Vào điểm ở cổng thông tin điện tử

Giáo viên cả tổ

Từ 06/12/2021 - 12/12/2021

12

Theo dõi hỗ trợ học sinh cách li ghi chép bài học

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 06/12/2021 - 12/12/2021

13

Theo dõi hỗ trợ học sinh học bồi dưỡng Đặng Dung

Cô Hạnh, thầy Truyền

Từ 06/12/2021 - 12/12/2021

14

Theo dõi hỗ trợ học sinh luyện tập cờ vua, điền kinh

Cô Hạnh, thầy Tùng, thầy Đức

Từ 06/12/2021 - 12/12/2021

15

Chủ nhật xanh

Giáo viên cả tổ

12/12/2021

16

Thao giảng

Cô Hạnh

10/12/2021

17

Chuyên đề: Kiểm tra vào điểm của gv

Tổ trưởng

09/12/2021

Nhận xét:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  

                                                                                    Quảng Thọ, ngày 06 tháng 12 năm 2021

                                                                 Tổ trưởng

                                                                    Huỳnh Thị Vĩnh Hạnh

Các tin khác