Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Chuyên Môn

Cập nhật lúc : 16:07 08/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 24 (từ 8/1 đến 14/1/2018)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

 Thực hiện

Ghi chú

 

 

Hai

8/1

-         Các tổ CM rà soát lại các kế hoạch để có hướng chỉ đạo tổ thực hiện trong học kỳ 2.

-         Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, Hùng biện Tiếng Anh chuẩn bị thi cấp huyện.

-         Hoàn thành chương trình học kỳ 1

-         Sơ kết lớp

-         KHOÁ CỔNG THÔNG TIN (19g00)

 

 GVBM

TTCM

 

TTCM, GVBM

 

T.Dân

 

 

 

Ba

9/1

-         Sơ kết tổ (lưu ý xây dựng giải pháp cải tiến chất lượng)

-         Nộp bài kiểm tra học kỳ 1 (bài kiểm tra có đủ 02 chữ ký của giáo viên)

-         GVCN nộp sổ đầu bài của học kỳ 1 cho chuyên môn. Nhận sổ đầu bài học kỳ 2 tại C.Lan

GVBM

 

 

 

GVCN

 

10/1

-         Dạy học bình thường

-         Thực hiện chương trình tuần 1 học kỳ hai

-         Nộp bản sơ kết tổ

GVBM

TCM

 

 

Năm

11/1

-         Sáng dạy học bình thường

-         Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

-         Họp Hội đồng SP: chiều

GVBM

TTCM

 

Sáu

12/1

-         Dạy học bình thường

GVBM

 

 

Bảy

13/1

-         Dạy học theo kế hoạch

  GVBM

 

 

CN

14/1

 

 

 

 

 

Các tin khác