Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 21 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Chuyên Môn

Cập nhật lúc : 16:07 08/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 24 (từ 8/1 đến 14/1/2018)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

 Thực hiện

Ghi chú

 

 

Hai

8/1

-         Các tổ CM rà soát lại các kế hoạch để có hướng chỉ đạo tổ thực hiện trong học kỳ 2.

-         Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, Hùng biện Tiếng Anh chuẩn bị thi cấp huyện.

-         Hoàn thành chương trình học kỳ 1

-         Sơ kết lớp

-         KHOÁ CỔNG THÔNG TIN (19g00)

 

 GVBM

TTCM

 

TTCM, GVBM

 

T.Dân

 

 

 

Ba

9/1

-         Sơ kết tổ (lưu ý xây dựng giải pháp cải tiến chất lượng)

-         Nộp bài kiểm tra học kỳ 1 (bài kiểm tra có đủ 02 chữ ký của giáo viên)

-         GVCN nộp sổ đầu bài của học kỳ 1 cho chuyên môn. Nhận sổ đầu bài học kỳ 2 tại C.Lan

GVBM

 

 

 

GVCN

 

10/1

-         Dạy học bình thường

-         Thực hiện chương trình tuần 1 học kỳ hai

-         Nộp bản sơ kết tổ

GVBM

TCM

 

 

Năm

11/1

-         Sáng dạy học bình thường

-         Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

-         Họp Hội đồng SP: chiều

GVBM

TTCM

 

Sáu

12/1

-         Dạy học bình thường

GVBM

 

 

Bảy

13/1

-         Dạy học theo kế hoạch

  GVBM

 

 

CN

14/1

 

 

 

 

 

Các tin khác