Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 27 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Chuyên Môn

Cập nhật lúc : 09:48 15/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 42
( Tuần 20 năm 2017, từ 15/05/2017 đến 21/05/2017 )

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 42 (từ 15/5 đến 21/5/2017)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

 Thực hiện

Ghi chú

Hai

15/5

-         Dạy học bình thường, hoàn thành chương trình học kỳ 2.

-         Cập nhật điểm ở CTT, sổ điểm đảm bảo.

-         Khoá cổng TT vào lúc 19g00.

-         Báo cáo điẻm kiểm tra các môn còn lại cho CM PGD

 GVBM

HS

 

 

 

CM

 

Ba

16/5

-         Dạy học bình thường, hoàn thành chương trình học kỳ 2 (khối sáng nghỉ, khối chiều học bình thường)

-         Xét TN lớp 9 lúc 7g30.

GVBM

HS

 

HĐXTN

 

 

17/5

-         Dạy học bình thường, hoàn thành chương trình học kỳ 2

-         Báo cáo BDTX cho CM PGD

GVBM

HS

CM

 

 

Năm

18/5

-         Tổng kết tổ: 7g30’

-         Các tổ nộp biên bản tổng hợp, báo cáo tổng kết cho CM vào lúc 14g00’.

GV

HS

 

 

Sáu

19/5

-         Sáng học bình thường

-         Chiều: Họp thi đua

GV

HĐTĐ

 

 

Bảy

20/5

-         Tổng kết lớp theo ca

-         GVCN nộp sổ đầu bài cho CM

-         TT thu LBG, sổ điểm cá nhân, hồ sơ tổ nộp CM.

GVCN

 

TT

 

CN

21/5

     

 

 

 

 

 

Các tin khác