Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Chuyên Môn

Cập nhật lúc : 08:23 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 42
( Tuần 20 năm 2018, từ 14/05/2018 đến 20/05/2018 )

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 42 (từ 14/5 đến 20/5/2018)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

 Thực hiện

Ghi chú

 

 

Hai

14/5

-         Dạy học bình thường, hoàn thành chương trình học kỳ 2.

-         Cập nhật điểm ở CTT, sổ điểm đảm bảo.

-         Khoá cổng TT vào lúc 19g00.

-         Báo cáo điểm kiểm tra các môn còn lại cho CM PGD

 GVBM

HS

 

 

 

CM

 

 

Ba

15/5

-         Dạy học bình thường, hoàn thành chương trình học kỳ 2

GVBM

HS

 

 

16/5

-         Dạy học bình thường, hoàn thành chương trình học kỳ 2

-         Xét TN THCS 7g30’ (Học sinh khối sáng nghỉ, khối chiều học bình thường)

GVBM

HS

HĐ Xét TN

 

 

Năm

17/5

-         Tổng kết tổ: 7g30’ (hs nghỉ học)

-         Các tổ nộp biên bản tổng hợp, báo cáo tổng kết, phiếu đánh giá viên chức cuối năm cho CM vào lúc 14g00’.

 

TCM

 

 

 

Sáu

18/5

-         Dạy học bình thường

-         GV nộp các loại hồ sơ sổ sách (TT thu LBG, sổ điểm cá nhân, hồ sơ tổ nộp CM).

GV

TT

 

 

Bảy

19/5

-         GVCN nộp sổ đầu bài cho CM

 

GVCN

 

 

 

CN

20/5

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác