Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 24 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Chuyên Môn

Cập nhật lúc : 08:31 21/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 43
( Tuần 21 năm 2018, từ 21/05/2018 đến 27/05/2018 )

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 43 (từ 21/5 đến 27/5/2018)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

 Thực hiện

Ghi chú

Hai

21/5

-         Tổng hợp thi đua nộp PGD

-         Hoàn thành chương trình học kỳ 2

-         Nộp biên bản tự kiểm kê

 Tổ VP

Các bộ phận

 

 

Ba

22/5

-         Kiểm tra hồ sơ, học bạ: sáng khối 6, chiều khối 7,8.

GVCN

 

23/5

-         Mua, sắp xếp phần thưởng

-         Kiểm kê tài sản

Tổ VP

HĐKK

 

Năm

24/5

-         Tổng kêt lớp: 7g30’ (6,7,8)

-         GV nộp tất cả các hồ sơ (hạn cuối)

 

GVCN,HS

 

Sáu

25/5

 

 

 

Bảy

26/5

-         Họp HĐSP lức 13g30’. Tổng kết phát thưởng lúc 15g00’.

 

 

CN

27/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác