Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 19 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 08:58 16/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2018, từ 16/04/2018 đến 22/04/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 38

(Ngày 16/4/2018 – 22/4/2018)

Năm học 2017 – 2018

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm.Toàn trường 330/162 học sinh

- Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học, tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học (nộp giấy huy động số lượng).

2/Dạy và học:

- Thực hiện chương trình tuần 31,32. Năm học 2017-2018.

- Nộp Hồ sơ nâng lương, SKKN…16/4/18

- Thứ năm ( 19/4/2018 ) : 13h30 Sinh hoạt chuyên môn, tổ…

- Cập nhật số lượng và điều tra độ tuổi để lập kế hoạch năm học 2018-2019.

- Thông báo học sinh khối 8 thi nghề vào 21,22/4/2018.

- Làm hồ sơ hết tập sự cô Yến.

- Chuyển Mã ngạch nhân viên Y tế.

- Tiến hành đánh giá BDTX theo kế hoạch.

3/ Hoạt động NGLL:

- Đội :  Kiểm tra các bài múa hát sân trường.

       Liên Đội chấn chỉnh HS đi xe đạp điện & chấp hành “An toàn giao thông”.

- Lao động,y tế:

- Lao động vệ sinh sân trường, cắt cỏ các bồn hoa .

- Kiểm tra vệ sinh môi trường .Chú ý các phòng chức năng, cầu thang…

4/Quản lý ,Văn phòng:

     -BGH:

Quản lý việc dạy và học.

Nộp Hồ sơ nâng lương, SKKN…16/4/18

Làm hồ sơ hết tập sự cô Yến.

Tiến hành đánh giá BDTX theo kế hoạch

Thứ năm ( 12/4/2018 ) :13h30 Sinh hoạt chuyên môn, tổ, thao giảng…

Chấn chỉnh HS đi xe đạp điện  chấp hành “An toàn giao thông”.

     -Văn phòng:

Văn thư: Danh sách  HS khối 9 đăng ký nguyện vọng vào THPT

Cập nhật số lượng và điều tra độ tuổi để lập kế hoạch năm học 2018-2019.

Thiết bị dạy học sắp xếp ĐDDH .

Hồ sơ chuyển Mã ngạch nhân viên Y tế.

Kiểm tra cổng TTĐT vào điểm của giáo viên.

II/Điều chỉnh, bổ sung:

III/Đánh giá kế hoạch tuần:                                           

     

 

                                                                                   

 

 

 

 

Các tin khác