Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 14:41 08/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 25

(Ngày 08/01/2018 – 14/01/2018)

Năm học 2017 – 2018

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm.Toàn trường 334/165 học sinh

- Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

2/Dạy và học:

- Sơ kết lớp tiết 4,5 thứ 2 ngày 08/1/2018.

- Sơ kết tổ lúc 7h30 thứ 3. Nộp các hồ sơ sơ kết HK1 (10h30). Gồm:

Nộp các báo cáo chất lượng bộ môn, chất lượng hai mặt, bài kiểm tra học kỳ 1…

Chuẩn bị họp PHHS các lớp.

- Thực hiện chương trình tuần 20 học kỳ II                                                    

Áp dụng TKB học kỳ 2 từ ngày 10/1/2018.

- Kiểm tra vaò điểm, học bạ.

- Tổ theo dõi giáo viên học BDTX &chỉ đạo giáo viên chấm và vào điểm đúng qui chế, tránh sai sót.

3/ Hoạt động NGLL:

- Đội :  

- Nộp sơ kết tháng  Đội

     - Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 50 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)

     - Tổng kết công tác XHH giáo dục.    

- Lao động,y tế:

- Y tế, bảo vệ ,vệ sinh các buổi thi (BGH kiểm tra thường xuyên)

- Kiểm tra vệ sinh môi trường .Chú ý các phòng chức năng, cầu thang…

- Nộp báo cáo sơ kết .

4/Quản lý ,Văn phòng:

     -BGH: Quản lý việc dạy và học.

                 Sơ kết Học kỳ 1.

                 Học kỳ 2 từ ngày 10/1/2018.

                 Kiểm tra việc vào điểm ở sổ điểm và cổng TT.

                 Giáo viên vào điểm học bạ. nộp các báo cáo chất lượng bộ môn, chất lượng   hai mặt…

     -Văn phòng:

            Thiết bị dạy học , thư viện, y tế, Đội…Nộp biên bản kiểm kê cuối năm .

            Kế toán ,thủ quỹ hoàn thành sổ sách quyết toán cuối năm.

            Nộp các báo cáo thống kê hai mặt chất lượng và bộ môn.          

            Văn thư quản lý học bạ khi giáo viên vào điểm.

II/Điều chỉnh ,bổ sung:

    Họp PHHS lúc 7h30 CN

III/Đánh giá kế hoạch tuần:                                            

    Nhìn chung, kế hoạch tuần thực hiện khá tốt. Ngày 10/1/2018 bắt đầu HK2.

                                                                     

 

 

                                                                                      

Các tin khác