Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 27 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 10:14 15/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 20 năm 2017, từ 15/05/2017 đến 21/05/2017 )

      Nhìn chung, kế hoạch tuần 41 thực hiện tốt.  Công tác thanh kiểm tra chuyên đề của kho bạc tiếp tục làm việc.Việc kiểm tra học kỳ II thực hiện tốt theo kế hoạch. GV chấm bài, vào điểm. Kiểm tra chéo hồ sơ , học bạ khối 9 tại Đặng Tất tốt…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

KẾ HOẠCH TUẦN 42

(Ngày 15/5/2017 – 14/5/2017)

Năm học 2016 – 2017

                                                            ---------

 

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm.Toàn trường 356/170 học sinh

- Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

2/Dạy và học:

-Dạy học bình thường, hoàn thành chương trình năm học . Năm học 2016-2017.

-Hội đồng xét công nhận THCS tiến hành làm việc lúc 7h30 ngày 16/5/2017.

(Kèm theo Quyết định …)

-Các bộ phận nộp Biên bản tự kiểm kê cuối năm học cho BGH( Thư viện, TB DH, Y tế, Đội, Bàn ghế…) 13h30, 16/5/2017

-Ngày 18/5/2017:

+Sáng: 7h30 Tổng kết tổ.

+Chiều: Các tổ nộp Biên bản tổng kết cho BGH vào lúc 14h00. Trường in giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp 9 tạm thời.

-Kho bạc tỉnh kiểm tra từ ngày 14/4/2017 cho đến khi hoàn thành. Tổng kết thanh tra của kho bạc tỉnh ngày 17/5/2017

-Ngày 19/5/2017: Học sinh khối 9 nhận học bạ &giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

                             13h30 Họp thi đua cuối năm học.

-Ngày 20/5/2017 Tổng kết lớp theo ca.

 +GVCN nộp Sổ đầu bài cho c/môn.

 +Tổ trưởng thu LBG, sổ điểm cá nhân, hồ sơ tổ nộp c/môn.

3/ Hoạt động NGLL:

- Đội :  Tổng kết Liên Đội và nộp hồ sơ .

             Theo dõi ,kiểm tra các cuộc thi do sở ,PGD phát động. Chú ý cuộc thi Chinh phục vũ môn vòng 20.

- Lao động,y tế:

      - Lao động vệ sinh sân trường & trước cổng trường, rào cây trồng.

      - Nộp kế hoạch Lao động cho trường lưu trữ( PHT)

      - Kiểm tra vệ sinh môi trường .Chú ý các phòng chức năng, cầu thang…

4/Quản lý ,Văn phòng:

     -BGH: Quản lý việc dạy và học.

                 Kho bạc kiểm tra theo kế hoạch.

                 Hội đồng xét công nhận THCS tiến hành làm việc lúc 7h30

(Quyết định …)

                 Biên bản tự kiểm kê cuối năm học cho BGH( Thư viện, TB DH, Y tế, Đội, Bàn ghế…) 13h30

                 Các tổ nộp biên bản tổng kết cho c/môn vào lúc 14h00

Trường in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

 

                 Tổng kết lớp theo ca.

                 GVCN nộp Sổ đầu bài cho c/môn.

                 Tổ trưởng thu LBG, sổ điểm cá nhân, hồ sơ tổ nộp c/môn.

                 Nộp các Báo cáo… cho PGD

-Văn phòng:

                  Kho bạc tỉnh kiểm tra chuyên đề.

            ( Kế chuẩn bị hồ sơ sổ sách, chứng từ…cho Đoàn kiểm tra)

            Thiết bị dạy học tiến hành kiểm kê và bảo quản TB DH

            Kiểm tra cổng TTĐT vào điểm của giáo viên.

                 Nộp Biên bản tự kiểm kê cuối năm học cho BGH( Thư viện, TB DH, Y tế, Đội, Bàn ghế…)

                 Trường in & phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

 

Các tin khác