Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:37 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 20 năm 2018, từ 14/05/2018 đến 20/05/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 41

(Ngày 14/4/2018 – 20/5/2018)

Năm học 2017 – 2018

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm.Toàn trường 330/162 học sinh

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng cuối năm.

2/Dạy và học:

- Thực hiện chương trình tuần 36. Năm học 2017-2018.

- Các Tổ nhận các biểu mẫu tổng kết, hồ sơ g/viên chuẩn, chuẩn HT, PHT… tại văn thư.

- 15/5/18 Bàn giao Hồ sơ và danh sách đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS cho Hội đồng xét tốt nghiệp của trường.

- 16/5/18 Hội đồng xét tốt nghiệp THCS tiến hành làm việc lúc 7h30.

- 17/5/18 Hội đồng xét tốt nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS nộp về PG D.

- Tổng kết các tổ 7h30.

- Các tổ nộp các loại hồ sơ tổng kết, hồ sơ giáo viên chuẩn, chuẩn HT,PHT…

- 17- 18/5/18 HS khối 9 nhận giấy tốt nghiệp tạm thời.

- 19/5/18 Họp thi dua khen thưởng cuối năm lúc 7h30 .

3/ Hoạt động NGLL:

- Đội :  

- Kiểm tra nể nếp .

- Nộp các Báo cáo Tổng kết Liên đội …

- Lao động,y tế:

- Lao động vệ sinh sân trường, cắt cỏ các bồn hoa .

- Kiểm tra vệ sinh môi trường .Chú ý các phòng chức năng, cầu thang…

4/Quản lý ,Văn phòng:

     -BGH:

Quản lý việc dạy và học.

Xét tốt nghiệp THCS.

Tổng kết các tổ.

Họp thi đua, Khen thưởng cuối năm.

     -Văn phòng:

Văn thư: Phát các biểu mẫu tổng kết, hồ sơ g/viên chuẩn, chuẩn HT, PHT…cho GV.

Phát Giấy Chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

Cập nhật số lượng  năm học 2018-2019 và báo cuối NH.

Thiết bị dạy học sắp xếp ĐDDH và tự kiểm kê .

Kiểm tra cổng TTĐT vào điểm của giáo viên.

II/Điều chỉnh, bổ sung:

 

III/Đánh giá kế hoạch tuần:                                           

    

    

                                                                                   

 

 

Các tin khác