Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 02 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:52 06/10/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 41 năm 2020, từ 05/10/2020 đến 11/10/2020 )

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC TUẦN 5 HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2020-2021

(Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020)

I. Đánh giá công tác tuần qua:

- BGH đã chỉ đạo công tác dạy và học,  tổ chức các hoạt động.

- Chi ủy đã làm việc với BCH Công đoàn.

- Cuộc thi STTTN cấp tỉnh đạt giải khuyến khích và đã dự lễ phát thưởng cô Lam, cô Mai tham gia.

- BGH tham gia Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học: 2020-2021 tại Phòng Giáo dục.

- Trường có 3 em học sinh nhận qũy Học sinh nghèo vượt khó.

- Quỹ HCTĐ 02 học sinh thầy Đức liên hệ nhận.

- Điều tra phổ cập trường phụ trách 03 thôn La Văn Thượng, La Văn Hạ, Lương Cổ, thầy Tín làm Trưởng ban.

- Sau Hội nghị CBCNVC sẻ triển khai công tác phổ cập.

- Tổ chức thành công Hội nghị Tổ, trung thu cho học sinh.

II. Kế hoạch tuần:

- BGH tiếp tục chỉ đạo công tác dạy và học.

- Liên đội tham mưuTổng kết:

 + Tìm hiểu thân thế sự nghiệp của Nhà thơ Tố Hữu.

 + “Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời”.

- Tổ chức Hội nghị CBCNVC chiều thứ 5 ngày 8/10.

- Đôn đốc các khoản thu.

- Học chính trị ngày 11/10/2020 tại nhà Văn hóa xã Quảng Thọ.

- Đón đoàn kiểm tra giám sát của Đảng ủy xã Quảng Thọ

* Chuyên môn:

- Nắm danh sách học sinh, lịch học bồi dưỡng ở Đặng Dung.

- Thời gian học.

- Chỉ đạo công tác dạy bồi dưỡng, dạy phụ đạo.

- Kiểm tra hồ sơ các tổ, giáo viên.

- Lên kế hoạch triển khai tập huấn: Xây dựng kế hoạch dạy học.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Tải file
Các tin khác