Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 00:19 07/12/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 49 năm 2021, từ 06/12/2021 đến 12/12/2021 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14

NĂM HỌC 2021 - 2022

(Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021) 

I. Đánh giá công tác tuần 13.

- Đã thực hiện theo kế tuần.

- Đã triển khai bàn giao thủ quỹ cho cô Nhi lần 1 ngày 03/12/2021.

- Chỉ đạo công tác dạy học, giáo viên và học sinh lên lớp phải thực hiện biện pháp 5K

- Chỉ đạo việc tham gia thi IOE cấp trường.

- Đã đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm, khảo sát học sinh giỏi và ngày thứ 5 ngày 02/5/2021.

- Đã chỉ đạo dự giờ thăm lớp.

- Đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống Covid-19.

- Đã triển khai tổ chức thi IOE cấp trường.

- Phối hợp với trạm y tế tiêm vacxin mũi 1 cho học sinh từ 12-15 tuổi ngày 02/12/2021, và giáo viên đã tiêm vacxin mũi 2.

- Chuyên môn và giáo viên dạy thay đã bàn giao môn tiếng anh.

II. Triển khai kế hoạch tuần 14

- Chỉ đạo công tác dạy học trực tiếp và dạy học online 1 số lớp.

- Tổ chức ngoại khóa SKSSVTN…

- Dự giờ thăm lớp.

- Tiếp tục hằng ngày quét mã QR cho giáo viên và học sinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống Covid-19.

- Chỉ đạo các tổ trưởng phối hợp với giáo viên bộ môn hỗ trợ kiến thức cho học sinh.

- Tổ văn nắm tình hình thầy Truyền, thầy Huynh.

- Triển khai bàn giao thủ quỹ cho cô Nhi lần 2  lúc 14h00’ngày 06 /12/2021, lần 3 lúc 9h00’ ngày 09/12/2021.

- Lúc 13h00’ ngày 9/12/2021 làm việc với BCH Công đoàn, 14h30’ cùng ngày họp Hội đồng.

- Ngày 8/12/2021 gặp mặt giáo viên và học sinh có sản phẩm KHKT tham gia dự thi.

- Ngày 12/12/2021 phát động ‘Ngày chủ nhât xanh’ thực hiện theo tổ. Các tổ tự phân công dụng cụ lao động(xên, xuỗng) còn xe rùa nhà trường thuê, Tổ Văn phòng chuẩn bị ống nước, chổi, bàn chà chùi rêu các dãy.

- Môn tiếng anh của cô Nga phải lên kế hoạch dạy bù để kịp chương trình thi, vào điểm CTTĐT.

- Cô Ái nghỉ phải tiếp tục làm đơn có xác nhận của bác sĩ chuyên môn và tổ sắp xếp lên kế hoạch dạy thay.

- Nộp kê khai tài sản vào ngày 9/12/2021: Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ, Các tổ trưởng.

- Chốt số lượng học sinh giỏi dự thi cấp huyện các môn.

- Tham mưu Quyết định thành lập ban ra đề thi và ban biên tập in sao đề thi (cô Thủy)

- Thực hiện kế hoạch của chuyên môn.

Quảng Thọ, ngày 06/12/2021

HIỆU TRƯỞNG

 

Trần Quang Tín

Các tin khác