Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 02 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng

Kế hoạch tuần học thứ 52 ( Tuần 20 năm 2020, từ 11/05/2020 đến 17/05/2020 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 1
  (tuần 34 năm 2015, từ 17/08/2015 đến 23/08/2015)
  KẾ HOẠCH TUẦN 1 (17/8/2015-23/8/2015) I. Thực hiện chương trình: Tuần 1 II. Dạy ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 31
  (tuần 11 năm 2014, từ 10/03/2014 đến 16/03/2014)
  KẾ HOẠCH TUẦN 27 (HKII) (Ngày 10/3/2014-15/3/2014) I,Thực hiện chương trình : ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 23
  (tuần 3 năm 2014, từ 13/01/2014 đến 19/01/2014)
  KẾ HOẠCH TUẦN 21 (HKII) (Ngày 13/1/2014-18/1/2014) I,Thực hiện chương trình : ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 22
  (tuần 2 năm 2014, từ 06/01/2014 đến 12/01/2014)
  KẾ HOẠCH TUẦN 20 (HKII) (Ngày 6/1/2014-11/1/2014) 1,Thứ 2 ngày 6/1/2014 :Sáng: Họp ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 21
  (tuần 1 năm 2014, từ 30/12/2013 đến 05/01/2014)
  KẾ HOẠCH TUẦN 20 (Ngày 30/12/2013-4/1/2014) 1,Tiếp tục tổ chức coi thi và chấm ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 20
  (tuần 52 năm 2013, từ 23/12/2013 đến 29/12/2013)
  KẾ HOẠCH TUẦN 19 (Ngày 23/12/2013-28/12/2013) 1,Tập trung dạy bù kịp chương ...