Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 21 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 08:07 16/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 16 năm 2018, từ 16/04/2018 đến 22/04/2018 )

KẾ HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG TUẦN 38 (từ 16/4 đến 22/4/2018)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

 Thực hiện

Ghi chú

 

Hai

16/4

-         Lên kế hoạch chuyên môn

-         Kiểm tra nề nếp học tập

-         Kiểm tra cổng TT

 GVBM

TCM

GVCN

 

 

Ba

17/4

-         Kiểm tra nề nếp dạy và học

-         Làm đề kiểm tra học kỳ 2

GV, HS

 

18/4

-         Kiểm tra nề nếp dạy và học

-         Lập danh sách phòng thi

GVBM

 

 

Năm

19/4

-         SHCM

TCM

 

Sáu

20/4

-         Kiểm tra nề nếp dạy và học

-         Bố trí poster thi sáng tạo TTN tại QH

GV, HS

 

 

Bảy

21/4

-         Kiểm tra nề nếp học tập

-         Đưa học sinh thi sáng tạo TTN tỉnh.

GV, HS

 

 

CN

22/4

Nắm tình hình thi nghề lớp 8: Sáng thi lý thuyết tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh, chiều thi thực hành tại trung tâm HNQĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác