Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 08:07 16/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 16 năm 2018, từ 16/04/2018 đến 22/04/2018 )

KẾ HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG TUẦN 38 (từ 16/4 đến 22/4/2018)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

 Thực hiện

Ghi chú

 

Hai

16/4

-         Lên kế hoạch chuyên môn

-         Kiểm tra nề nếp học tập

-         Kiểm tra cổng TT

 GVBM

TCM

GVCN

 

 

Ba

17/4

-         Kiểm tra nề nếp dạy và học

-         Làm đề kiểm tra học kỳ 2

GV, HS

 

18/4

-         Kiểm tra nề nếp dạy và học

-         Lập danh sách phòng thi

GVBM

 

 

Năm

19/4

-         SHCM

TCM

 

Sáu

20/4

-         Kiểm tra nề nếp dạy và học

-         Bố trí poster thi sáng tạo TTN tại QH

GV, HS

 

 

Bảy

21/4

-         Kiểm tra nề nếp học tập

-         Đưa học sinh thi sáng tạo TTN tỉnh.

GV, HS

 

 

CN

22/4

Nắm tình hình thi nghề lớp 8: Sáng thi lý thuyết tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh, chiều thi thực hành tại trung tâm HNQĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác