Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 17 tháng 08 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 07:33 08/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 41
( Tuần 19 năm 2017, từ 08/05/2017 đến 14/05/2017 )

KẾ HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG TUẦN 41 (từ 8/5 đến 14/5/2017)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Phối hợp  Thực hiện

Ghi chú

Hai

8/5

-         Chỉ đạo kiểm tra kỳ 2 theo lịch.

-         Tổng hợp điểmlớp 9

 

GVBM

HS

 

Ba

9/5

-         Chỉ đạo kiểm tra kỳ 2 theo lịch.

-         Nộp điểm lớp 9 cho CM phòng

-         Tổng hợp đánh giá BDTX

 

TT

 

10/5

-         Chỉ đạo kiểm tra kỳ 2 theo lịch.

-         Báo cáo BTNB, BDTX

   

Năm

11/5

-         Họp xét SKKN ở PGD

   

 

Sáu

12/5

-         Báo cáo điểm các khối còn lại cho Cm phòng

-         Kiểm tra vào điểm ở CTT, sổ điểm

GV

HS

 

 

Bảy

13/5

-         Hoàn thành chương trình học kỳ 2

-         Chấm thi theo kế hoạch

-         Vào điểm ở CTT, sổ điểm

GV

HS

 

CN

14/5

     

 

 

Các tin khác