Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 27 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 07:33 08/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 41
( Tuần 19 năm 2017, từ 08/05/2017 đến 14/05/2017 )

KẾ HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG TUẦN 41 (từ 8/5 đến 14/5/2017)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Phối hợp  Thực hiện

Ghi chú

Hai

8/5

-         Chỉ đạo kiểm tra kỳ 2 theo lịch.

-         Tổng hợp điểmlớp 9

 

GVBM

HS

 

Ba

9/5

-         Chỉ đạo kiểm tra kỳ 2 theo lịch.

-         Nộp điểm lớp 9 cho CM phòng

-         Tổng hợp đánh giá BDTX

 

TT

 

10/5

-         Chỉ đạo kiểm tra kỳ 2 theo lịch.

-         Báo cáo BTNB, BDTX

   

Năm

11/5

-         Họp xét SKKN ở PGD

   

 

Sáu

12/5

-         Báo cáo điểm các khối còn lại cho Cm phòng

-         Kiểm tra vào điểm ở CTT, sổ điểm

GV

HS

 

 

Bảy

13/5

-         Hoàn thành chương trình học kỳ 2

-         Chấm thi theo kế hoạch

-         Vào điểm ở CTT, sổ điểm

GV

HS

 

CN

14/5

     

 

 

Các tin khác