Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 16:14 08/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

Kế hoạch PHT tuần 24 (từ 8/1 đến 14/1/2018)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

 Thực hiện

Ghi chú

 

 

 

Hai

8/1

-         Chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 1 học kỳ hai

-         Chỉ đạo các tổ CM rà soát lại các kế hoạch để có hướng chỉ đạo tổ thực hiện trong học kỳ 2.

-         Thống kê chất lượng hai mặt

 GVBM

TTCM

 

TTCM, GVBM

GVBM

 

CM

 

 

 

Ba

9/1

-         Hoàn thành báo cáo sơ kêt kỳ 1

-         Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án…

GVBM, TCM

 

 

10/1

-         Hoàn thành danh sách học sinh giỏi

-         Kiểm tra nề nếp dạy và học

 

 

Năm

11/1

-         Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng dạy học, biện pháp giảm học sinh yếu (13g30’)

TCM,

 

Sáu

12/1

      - Giảng dạy Tin 7/1

 

 

Bảy

13/1

-         Xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng năm 2018

 

 

CN

14/1

 

 

 

 

Các tin khác