Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 02 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 17:01 13/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 20 năm 2020, từ 11/05/2020 đến 17/05/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM 2020

Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

 

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai 
(11/5/2020)

Họp GVCN 7h00

Trực báo tuần 8h00

Dạy và học theo kế hoạch

Thực hiện chương trình tuần 7 HKII.

Các tổ ra đề thi đề xuất HKII nộp trường trước 20/5

Dạy và học theo kế hoạch

Thực hiện chương trình tuần 7 HKII.

Họp GVCN 16h20

Thứ Ba 
(12/5/2020)

Dạy và học theo kế hoạch

Dự giờ thanh tra toàn diện cô Huệ (tiết 2)

Dạy và học theo kế hoạch

Thứ Tư 
(13/5/2020)

Dạy và học theo kế hoạch

Dạy và học theo kế hoạch

Thứ Năm 
(14/5/2020)

Dạy và học theo kế hoạch

Tham gia thi Sáng tạo TTN tại PGD (cô Vĩnh Hạnh, cô Lam và 2 HS).

Họp thanh lý tài sản 9h00

Dạy và học theo kế hoạch

Sinh hoạt chuyên môn tổ 14h40

Thứ Sáu 
(15/5/2020)

Dạy và học theo kế hoạch

Nộp báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cho PGD.

Dạy và học theo kế hoạch

Thứ Bảy 
(16/5/2020)

Dạy và học theo kế hoạch

Dạy và học theo kế hoạch.

Chủ nhật

(17/5/2020)

 

Các tin khác