Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 08:41 16/11/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 46 năm 2021, từ 15/11/2021 đến 21/11/2021 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 11 NĂM 2021

Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021

 

 

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai 
(15/11/2021)

Trực báo đầu tuần.

Thực hiện chương trình tuần 11.

 Các tổ chuyên môn thực hiện kế hoạch kiểm tra toàn diện.

Dự giờ thi GVDG trường

Dự giờ KTTD thầy Sơn môn Lý lớp 9/3 tiết 4.

Thực hiện chương trình tuần 11.

Tăng cường bồi dưỡng Hùng biện Tiếng Anh để tham gia thi cấp huyện

Thứ Ba 
(16/11/2021)

Dạy và học theo kế hoạch.

Dự giờ thi GVDG trường

Kiểm tra giữa kỳ môn Tiếng Anh 6, 9 (tiết 5).

Dạy và học theo kế hoạch.

Kiểm tra giữa kỳ môn KHTN 6 (tiết 2,3).

Thứ Tư 
(17/11/2021)

Dạy và học theo kế hoạch.

Kiểm tra giữa kỳ môn Tiếng Anh 7 (tiết 3,4)

Dạy và học theo kế hoạch.

Kiểm tra giữa kỳ môn Toán 9 (tiết 2,3)

Thứ Năm 
(18/11/2021)

Dạy và học TKB sáng thứ 7.

Dạy và học TKB chiều thứ 7.

Thứ Sáu 
(19/11/2021)

Dạy và học theo kế hoạch.

Kiểm tra giữa kỳ môn Toán 8 (tiết 1,2)

Dạy và học theo kế hoạch.

Thứ Bảy 
(20/11/2021)

Dạy và học TKB sáng thứ 5

Tổ chức kỷ niệm 20/11 lúc 10h00.

Chủ nhật

(21/11/2021)

Các tin khác