Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 07 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 16:46 06/12/2021  

Tuần 49 năm 2021
Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/12/2021)

- Hội ý GVCN 7h30'.

- Họp giao ban đầu tuần 8h00'.

- Chỉ đạo việc dạy và học.

- Chỉ đạo việc dạy và học.

- Chỉ đạo bàn giao thủ quỹ lần 2 lúc 14h00'

Thứ Ba
(07/12/2021)

- Chỉ đạo việc dạy và học.

- Kiểm tra nề nếp học sinh.

- Chỉ đạo việc dạy và học.

Thứ Tư
(08/12/2021)

- Chỉ đạo việc dạy và học.

- Gặp mặt GV-HS thi KHKT.

- Chỉ đạo việc dạy và học.

- Dự giờ thăm lớp.

Thứ Năm
(09/12/2021)

- Chỉ đạo bàn giao thủ quỹ lần 3 lúc 9h00'

- Gặp mặt, làm việc với BCH Công đoàn.

- Họp hội đồng 14h30'.

Thứ Sáu
(10/12/2021)

- Chỉ đạo việc dạy và học.

- Chỉ đạo việc dạy và học.

Thứ Bảy
(11/12/2021)

- Chỉ đạo việc dạy và học.

- Kiểm tra các phòng bộ môn

Chủ Nhật
(12/12/2021)

-Triển khai chủ nhật xanh