Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 23 tháng 03 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 13:32 19/03/2018  

Tuần 12 năm 2018
Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/03/2018)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 34, Kế hoạch chuyên môn tuần 28

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

TBDH: Mua 15 tai nghe cho phòng Tin học.

Tờ trình xin miễn giảm tham quan…

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 34, Kế hoạch chuyên môn tuần 28

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

TBDH: Mua 15 tai nghe cho phòng Tin học.

Tờ trình xin miễn giảm tham quan…

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Ba
(20/03/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Kiểm tra chuyên đề: Sổ chủ nhiệm các lớp 8/1,8/2

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Kiểm tra chuyên đề: Sổ chủ nhiệm các lớp 8/1,8/2

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Tư
(21/03/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Năm
(22/03/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc. 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Chiều:13h30 Sinh hoạt chuyên môn, tổ.

Bảo vệ trực trường : Chiến

Thứ Sáu
(23/03/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Bảo vệ trực trường : Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Bảo vệ trực trường : Chiến

Thứ Bảy
(24/03/2018)

BGH làm tại Văn phòng.

Dạy học bình thường.

14h00 Nghe nói chuyện truyền thống “ Bia chiến tích K8”. Khối 7&8

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH làm tại Văn phòng.

Dạy học bình thường.

14h00 Nghe nói chuyện truyền thống “ Bia chiến tích K8”. Khối 7&8

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Chủ Nhật
(25/03/2018)

Khối 9 tham quan di tích lịch sử , cách mạng lúc 7h00(Theo kế hoạch )

Bảo vệ trực trường : Chiến

Khối 9 tham quan di tích lịch sử , cách mạng lúc 7h00(Theo kế hoạch )

Bảo vệ trực trường : Chiến