Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 09:57 22/01/2019  

Tuần 4 năm 2019
Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/01/2019)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 26.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Học kỳ II . Thực hiện chương trình tuần 22 (HK 2)

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Ký Cam kết thực hiện các quy định về vũ khí vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ...

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 26.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Học kỳ II . Thực hiện chương trình tuần 22 (HK 2)

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Ký Cam kết thực hiện các quy định về vũ khí vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ...

Thứ Ba
(22/01/2019)

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Thi Học sinh giỏi khối 8&9, 35 HS. (T.Tuyến+ 2GV)

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Thi Học sinh giỏi khối 8&9, 35 HS. (T.Tuyến+ 2GV)

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Tư
(23/01/2019)

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Thi Học sinh giỏi khối 8&9. (T.Tuyến+ 2GV)

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Thi Học sinh giỏi khối 8&9. (T.Tuyến+ 2GV)

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Năm
(24/01/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Sáu
(25/01/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Cắt cỏ, vệ sinh môi trường.

Bảo vệ trực : Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Cắt cỏ, vệ sinh môi trường.

Bảo vệ trực : Chiến

Thứ Bảy
(26/01/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Cắt cỏ, vệ sinh môi trường.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập bong đá Nam Nữ  thi đấu cụm.

Cắt cỏ, vệ sinh môi trường.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Chủ Nhật
(27/01/2019)

Bảo vệ trực trường: Chiến

Bảo vệ trực trường: Chiến