Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 18 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 08:39 24/06/2019  

Tuần 26 năm 2019
Từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(24/06/2019)

Chào cờ. Họp giao ban tổ văn phòng. Lên kế hoạch tuần.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Văn thư cập nhật dữ liệu tuyển sinh lớp 6.

Trực trường: Nguyễn Thượng Tùng.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Chào cờ. Họp giao ban tổ văn phòng. Lên kế hoạch tuần.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Văn thư cập nhật dữ liệu tuyển sinh lớp 6.

Trực trường: Nguyễn Thượng Tùng.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Thứ Ba
(25/06/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Ký duyệt, các văn bản b/c.

Trực trường: Nguyễn Thị Huệ.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Ký duyệt, các văn bản b/c.

Trực trường: Nguyễn Thị Huệ.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Thứ Tư
(26/06/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Trực trường: Nguyễn Thị Huệ.

Ký duyệt Học bạ .

Kế toán rà soát chứng từ, sổ sách chuẩn bị kiểm tra.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Trực trường: Nguyễn Thị Huệ.

Ký duyệt Học bạ .

Kế toán rà soát chứng từ, sổ sách chuẩn bị kiểm tra.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Thứ Năm
(27/06/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Trực trường: Nguyễn Phong Linh.

Ký tuyển sinh Hồ sơ học bạ trường Tiểu học số 1&2

Bảo vệ: Lê Quang Phong

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Trực trường: Nguyễn Phong Linh.

Ký tuyển sinh Hồ sơ học bạ trường Tiểu học số 1&2

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Thứ Sáu
(28/06/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Ký duyệt Học bạ .

Hội đồng tuyển sinh lớp 6 kết thúc giai đoạn 1. Ký các văn bản tuyển sinh lớp 6 gởi PGD.

Trực trường: Nguyễn Phong Linh.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Ký duyệt Học bạ .

Bảo vệ trực trường: Lê Quang Phong

Thứ Bảy
(29/06/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Trực trường: Đặng Ngọc Sang.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Trực trường: Đặng Ngọc Sang.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

 

Chủ Nhật
(30/06/2019)

Bảo vệ trực trường: Lê Quang Phong

Bảo vệ trực trường: Lê Quang Phong