Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 23 tháng 10 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2017

Cập nhật lúc : 14:15 16/10/2017  

Tuần 42 năm 2017
Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(16/10/2017)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần : 12, Kế hoạch chuyên môn tuần 09 HKI.

-         Lên LBG, kế hoạch sử dụng TB, cập nhật điểm lên cổng TT…

-         Tiếp tục KTTD: 02 gv, và Kiểm tra chuyên đề.

-         Các tổ rà soát các cuộc thi theo dõi thi IOE & Giải Toán qua mạng. Thực hiện quy chế c/m …

-         Các tổ xây dựng góp ý giáo án triển khai chuyên đề cụm.

 Bảo vệ trực: Chiến

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần : 12, Kế hoạch chuyên môn tuần 09 HKI.

-         Lên LBG, kế hoạch sử dụng TB, cập nhật điểm lên cổng TT…

-         Tiếp tục KTTD: 02 gv, và Kiểm tra chuyên đề.

-         Các tổ rà soát các cuộc thi theo dõi thi IOE & Giải Toán qua mạng. Thực hiện quy chế c/m …

-         Các tổ xây dựng góp ý giáo án triển khai chuyên đề cụm.

 Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Ba
(17/10/2017)

+Trực Bão lụt: BGH, Dân, Huy, Ân.

BGH, làm việc tại Văn phòng.

Kiểm tra nề nếp dạy học.

Bảo vệ trực: Chiến

+Trực Bão lụt: BGH, Dân, Huy, Ân.

BGH, làm việc tại Văn phòng.

Kiểm tra nề nếp dạy học.

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Tư
(18/10/2017)

BGH làm tại Văn phòng.

Kiểm tra nề nếp dạy và học.

KTTD: + Sáng Tiết 2, 6/1 Trinh.

             + Chiều Tiết 2 .7/2 K Anh.

Hồ sơ giáo án nộp ở c/môn.

Bảo vệ trực: Chiến

BGH làm tại Văn phòng.

Kiểm tra nề nếp dạy và học.

KTTD: + Sáng Tiết 2, 6/1 Trinh.

             + Chiều Tiết 2 .7/2 K Anh.

Hồ sơ giáo án nộp ở c/môn.

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Năm
(19/10/2017)

BGH làm tại Văn phòng.

Học bình thường. Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch.

Dạy GDCD Tiết 3 Lớp 9/1

13h00 Tập huấn ATGT. Tp: CBGVNV.

15h00 Ngoại khóa ATGT. Báo cáo viên CA huyện. CBGVNV, HS toàn trường.

Tập huấn: Rũi ro thiên tai . Lúc 13h30 tại PGD (T Tuyến, T Dân)

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Sáu
(20/10/2017)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra nề nếp dạy và học.

Tọa đàm “Ngày Phụ nữ Viêt Nam” lúc 13h00 Tp: CBGVNV

Học sinh nghỉ học bù tuần sau

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Bảy
(21/10/2017)

BGH làm tại Văn phòng.

Kiểm tra nề nếp dạy và học.

Vệ sinh cuối tuần các phòng ban.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH làm tại Văn phòng.

Kiểm tra nề nếp dạy và học.

Vệ sinh cuối tuần các phòng ban.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Chủ Nhật
(22/10/2017)

Bảo vệ trực trường : Chiến

Bảo vệ trực trường : Chiến