Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 20 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 13:46 12/09/2018  

Tuần 37 năm 2018
Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(10/09/2018)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 07.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thực hiện chuyên môn dạy học tuần 4. HKI

13h30 Hội nghị CBQL bậc THCS tại PGD.

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 07.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thực hiện chuyên môn dạy học tuần 4. HKI

13h30 Hội nghị CBQL bậc THCS tại PGD.

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Thứ Ba
(11/09/2018)

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Duyệt kế hoạch tháng: Cm, Tổ, Đôi, y tế …

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Duyệt kế hoạch tháng: Cm, Tổ, Đôi, y tế …

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Tư
(12/09/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Tập huấn lồng ghép GD AN QP…tại Ngô Thế Lân lúc 8h00 (PHT, T Anh,TTâm, T Đặng,Nam, NTâm)

Họp BCĐ PC XÃ lúc 8h00 

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Tập huấn lồng ghép GD AN QP…tại Ngô Thế Lân lúc 8h00 (PHT, T Anh,TTâm, T Đặng,Nam, NTâm)

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Năm
(13/09/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Lúc 9h00 Nộp Hồ sơ, kế hoạch…(Toàn tổ) BGH

kiểm tra.

Bảo vệ trực trường: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Tổng kết công t ác Đội (HT,TPT)

 

Bảo vệ trực trường: Chiến

Thứ Sáu
(14/09/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Tập huấn GD Quyền trẻ em…(PHT,T Tâm) PG D

Làm Báo cáo cơ quan văn hóa.

Bảo vệ trực trường: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Tập huấn GD Quyền trẻ em…(PHT,T Tâm) PG D

Làm Báo cáo cơ quan văn hóa.

Bảo vệ trực trường: Chiến

Thứ Bảy
(15/09/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Làm Báo cáo cơ quan văn hóa.

Bảo vệ trực trường: Chiến ực trường: Chiến

 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Làm Báo cáo cơ quan văn hóa.

Bảo vệ trực trường: Chiến ực trường: Chiến

 

Chủ Nhật
(16/09/2018)

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Bảo vệ trực trường: Chiến