Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 26 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 08:47 19/05/2020  

Tuần 21 năm 2020
Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/05/2020)

- Trực báo đầu tuần

- Dạy học theo TKB

 

 

- Hội ý giáo viên chủ nhiệm

- Dạy học theo TKB

 

- Hội ý giáo viên chủ nhiệm

Thứ Ba
(19/05/2020)

- Dạy học theo TKB

- Dạy học theo TKB

Thứ Tư
(20/05/2020)

- Dạy học theo TKB

- Dạy học theo TKB

Thứ Năm
(21/05/2020)

- Dạy học theo TKB

 

- Rà soát các hồ sơ minh chứng lúc 8h00 (BGH – Tổ VP – Đoàn – Đội)

- Dạy học theo TKB

- Sinh hoạt CM tổ sau 2 tiết tự chọn

- Thao giảng dự giờ theo kế hoạch

Thứ Sáu
(22/05/2020)

- Dạy học theo TKB

- Dạy học theo TKB

Thứ Bảy
(23/05/2020)

- Dạy học theo TKB

- Dạy học theo TKB

Chủ Nhật
(24/05/2020)