Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 27 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:36 14/05/2018  

Tuần 20 năm 2018
Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 20/05/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(14/05/2018)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 42, Kế hoạch chuyên môn 36.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Học bình thường.

Các Tổ nhận các biểu mẫu tổng kết, hồ sơ g/viên chuẩn, chuẩn HT, PHT… tại văn thư.

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 42, Kế hoạch chuyên môn 36.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Học bình thường.

Các Tổ nhận các biểu mẫu tổng kết, hồ sơ g/viên chuẩn, chuẩn HT, PHT… tại văn thư.

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Thứ Ba
(15/05/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Học bình thường.

Bàn giao Hồ sơ và danh sách đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS cho Hội đồng xét tốt nghiệp của trường.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Học bình thường.

Bàn giao Hồ sơ và danh sách đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS cho Hội đồng xét tốt nghiệp của trường.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Tư
(16/05/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Hội đồng xét tốt nghiệp THCS tiến hành làm việc lúc 7h30.

Sáng: HS nghỉ. Chiều: Học bình thường.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Hội đồng xét tốt nghiệp THCS tiến hành làm việc lúc 7h30.

Sáng: HS nghỉ. Chiều: Học bình thường.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Năm
(17/05/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Hội đồng xét tốt nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS nộp về PG D.

Tổng kết tổ 7h30.

Bảo vệ trực trường: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Hội đồng xét tốt nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS nộp về PG D.

Tổng kết tổ 7h30.

Bảo vệ trực trường: Chiến

Thứ Sáu
(18/05/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Học bình thường. HS khối 9 nhận giấy tốt nghiệp tạm thời.

Nộp các loại hồ sơ tổng kết, hồ sơ giáo viên chuẩn, chuẩn HT,PHT…

Bảo vệ trực trường: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Học bình thường. HS khối 9 nhận giấy tốt nghiệp tạm thời.

Nộp các loại hồ sơ tổng kết, hồ sơ giáo viên chuẩn, chuẩn HT,PHT…

Bảo vệ trực trường: Chiến

Thứ Bảy
(19/05/2018)

7h30 Họp thi đua cuối năm.

HS khối 9 nhận giấy tốt nghiệp tạm thời.

Học bình thường.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

7h30 Họp thi đua cuối năm.

HS khối 9 nhận giấy tốt nghiệp tạm thời.

Học bình thường.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Chủ Nhật
(20/05/2018)

Bảo vệ trực trường: Chiến

 

Bảo vệ trực trường: Chiến