Dạy tức là học hai lần''

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 09:27 06/07/2020  

Tuần 28 năm 2020
Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/07/2020)

- Dạy học theo TKB

- Tổng hợp các báo cáo

- Duyệt quyết toán cuối năm

 Dạy học theo TKB

- Tổng hợp các báo cáo

Thứ Ba
(07/07/2020)

- Tỏng kết lớp theo ca học.

- Phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ cho học sinh khối 9.

Thứ Tư
(08/07/2020)

- Kiếm tra chéo hồ sơ học bạ khối 6,7,8.

-Kiểm kê tài sản.

Thứ Năm
(09/07/2020)

- Lao động tổng vệ sinh toàn trường.

Thứ Sáu
(10/07/2020)

-Trang hoàn lễ tổng kết

Thứ Bảy
(11/07/2020)

-Tổng kết phát thưởng

Chủ Nhật
(12/07/2020)