Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 10:51 22/02/2021  

Tuần 8 năm 2021
Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/02/2021)

- Chỉ đạo Liên đội chào cờ đầu tuấn.

- Giao ban đầu tuần.

- Tuyên truyền phòng chống Covid -19.

- Chỉ đạo Liên đội chào cờ đầu tuần.

- Tuyên truyền phòng chống Covid -19

Thứ Ba
(23/02/2021)

- Chỉ đạo công tác dạy và học.

- Dự giờ thăm lớp.

- Chỉ đạo công tác dạy và học.

- Dự giờ thăm lớp.

Thứ Tư
(24/02/2021)

- Chỉ đạo công tác dạy và học.

- Chỉ đạo công tác dạy và học.

Thứ Năm
(25/02/2021)

- Gặp mặt GV, HS bồi dưỡng.

- Chỉ đạo các tổ sinh hoạt chuyên môn.

Thứ Sáu
(26/02/2021)

- Chỉ đạo công tác dạy và học.

- Dự giờ thăm lớp.

- Chỉ đạo công tác dạy và học.

- Dự giờ thăm lớp.

Thứ Bảy
(27/02/2021)

- Chỉ đạo công tác dạy và học.

- Chỉ đạo công tác dạy và học.

Chủ Nhật
(28/02/2021)