Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 21 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 13:29 19/11/2018  

Tuần 47 năm 2018
Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/11/2018)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 17.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thực hiện chuyên môn dạy học tuần 14. HKI

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo ViệtNam20/11

Quyết định nâng lương đợt 2.

Các tổ xây dựng tiết chuyên đề cụm: Toán, T D, MT

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 17.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thực hiện chuyên môn dạy học tuần 14. HKI

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo ViệtNam20/11

Quyết định nâng lương đợt 2.

Các tổ xây dựng tiết chuyên đề cụm: Toán, T D, MT

Thứ Ba
(20/11/2018)

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Tiết3, 9/1, PPCT14

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo ViệtNam20/11 tổ chức tại Nhà Văn hóa xã (14h00 thứ ba)

+Hội diễn Văn nghệ

+Tọa Đàm

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Tiết3, 9/1, PPCT14

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo ViệtNam20/11 tổ chức tại Nhà Văn hóa xã (14h00 thứ ba)

+Hội diễn Văn nghệ

+Tọa Đàm

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Tư
(21/11/2018)

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

TTTD: Sáng tiết 3 T. Sang lớp 9/1.

            Chiều tiết4 T.Tùng lớp 9/3.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

TTTD: Sáng tiết 3 T. Sang lớp 9/1.

            Chiều tiết4 T.Tùng lớp 9/3.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Năm
(22/11/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Day hoc binh thương

Lao động theo kế hoạch.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thứ 5 SHCM lúc 13h30.

Lao động theo kế hoạch.

Thứ Sáu
(23/11/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

TTT D. T Tùng tiết4 lớp 6/1(Chiều)

Bảo vệ trực : Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

TTT D. T Tùng tiết4 lớp 6/1(Chiều)

Bảo vệ trực : Chiến

Thứ Bảy
(24/11/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

TTT D T Sang tiết4 lớp 9/2

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

TTT D T Sang tiết4 lớp 9/2

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Chủ Nhật
(25/11/2018)

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Bảo vệ trực trường: Chiến