Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 21 tháng 08 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2017

Cập nhật lúc : 09:50 14/08/2017  

Tuần 33 năm 2017
Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(14/08/2017)

Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần : 03

-Biên chế GVCN các lớp.

-Sinh hoạt chuyên môn, tổ. (7h30)

-Nhận văn phòng phẩm

Bảo vệ trực: Chiến

Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần : 03

-Biên chế GVCN các lớp.

-Sinh hoạt chuyên môn, tổ. 

-Nhận văn phòng phẩm

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Ba
(15/08/2017)

BGH làm tại Văn phòng.

Tập trung lao động vệ sinh trường lớp theo kế hoạch.

+Sáng: 7h30 Khối 6&9

+Chiều lúc 13h30 Khối 7&8.

(Yêu cầu GVCN theo dỏi và chỉ đạo lao động theo kế hoạch)

Nộp bài thu hoạch chính trị hè.

Bảo vệ trực: Chiến

BGH làm tại Văn phòng.

Tập trung lao động vệ sinh trường lớp theo kế hoạch.

+Sáng: 7h30 Khối 6&9

+Chiều lúc 13h30 Khối 7&8.

(Yêu cầu GVCN theo dỏi và chỉ đạo lao động theo kế hoạch)

Nộp bài thu hoạch chính trị hè.

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Tư
(16/08/2017)

BGH làm tại Văn phòng.

Kiểm tra cơ sở vật chất trước năm học.

Nghiệm thu sơn và đóng gạch 6 phòng.

Bảo vệ trực: Chiến

BGH làm tại Văn phòng.

Kiểm tra cơ sở vật chất trước năm học.

Nghiệm thu sơn và đóng gạch 6 phòng.

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Năm
(17/08/2017)

Họp Hội đồng sư phạm lúc 7h30.

Họp chi bộ 10h00

Bảo vệ trực: Chiến

Họp Hội đồng sư phạm lúc 7h30.

Họp chi bộ 10h00

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Sáu
(18/08/2017)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Chép TKB năm học 2017-2018

Bảo vệ trực: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Chép TKB năm học 2017-2018

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Bảy
(19/08/2017)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra bàn ghế, phòng học chuẩn bị học tuần 1 HKI 2017-2018

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra bàn ghế, phòng học chuẩn bị học tuần 1 HKI 2017-2018

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Chủ Nhật
(20/08/2017)

Bảo vệ trực trường : Chiến

Bảo vệ trực trường : Chiến