Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 19 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 10:43 16/09/2019  

Tuần 38 năm 2019
Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(16/09/2019)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần.

Họp giao ban tổ văn phòng. Lên kế hoạch tuần.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Họp tổ trưởng phân công tham luận: 5 tham luận.

Thư viện hoàn thiện Hồ sơ thư viện chuẩn.

Kế hoạch làn sóng xanh. (CM)

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Chào cờ. Triển khai công việc tuần.

Họp giao ban tổ văn phòng. Lên kế hoạch tuần.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Họp tổ trưởng phân công tham luận: 5 tham luận.

Thư viện hoàn thiện Hồ sơ thư viện chuẩn.

Kế hoạch làn sóng xanh. (CM)

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Thứ Ba
(17/09/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra nề nếp đầu năm học.

Nhận phiếu điều tra phổ cập.

13h30 HT họp Đảng ủy.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Thứ Tư
(18/09/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra nề nếp đầu năm học.

Kiểm tra :Nhận và sắp xếp 100 bộ bàn ghế mới.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra nề nếp đầu năm học.

Kiểm tra :Nhận và sắp xếp 100 bộ bàn ghế mới.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Thứ Năm
(19/09/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

9h00 Họp Liên tịch, Hội đồng chuẩn bị Hội nghị.

Họp Chi bộ, HĐSP thông qua văn bản Hội nghị CBCCVC (Thứ năm)

PHT duyệt các tham luận.

Ký duyệt Kế hoạch: C/m, tổ , Đội, Y tế…

14h00 Lao động trồng hoa theo KHLĐ

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Thứ Sáu
(20/09/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy và học bình thường.

VT nhận phiếu điều tra phổ cập

Bảo vệ: Lê Quang Phong

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy và học bình thường.

VT nhận phiếu điều tra phổ cập

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Thứ Bảy
(21/09/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

GVCN báo cáo số lượng học sinh và công việc vận động học sinh đến lớp trong thời gian qua.

10h00 Trang hoàng Hội nghị…

13h00 Hội nghị CB,VC,NV.

Chủ Nhật
(22/09/2019)

Bảo vệ trực trường: Lê Quang Phong

Bảo vệ trực trường: Lê Quang Phong