Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 12 tháng 12 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2017

Cập nhật lúc : 10:58 11/12/2017  

Tuần 49 năm 2017
Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(04/12/2017)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần : 20, Kế hoạch chuyên môn tuần 16 HKI.

   - Lên LBG, kế hoạch sử dụng TB, cập nhật điểm lên cổng TT…

   - KHKT nộp sản phẩm: 02

   - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra HK I & kiểm tra các môn MT,Nhạc, Họa theo kế hoạch đăng ký.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Bảo vệ trực: Chiến          

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần : 20, Kế hoạch chuyên môn tuần 16 HKI.

   - Lên LBG, kế hoạch sử dụng TB, cập nhật điểm lên cổng TT…

   - KHKT nộp sản phẩm: 02

   - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra HK I & kiểm tra các môn MT,Nhạc, Họa theo kế hoạch đăng ký.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Bảo vệ trực: Chiến          

Thứ Ba
(05/12/2017)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên ký bổ sung sổ đầu bài bồi dưỡng.

Dự giờ TTTD Cô Bích: Tiết 3, 9/3.

BGH, Kế toán nghiệm thu sửa chữa nhà xe giáo viên.

Nộp Bản kê khai tài sản (HT, PHT, KT)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên ký bổ sung sổ đầu bài bồi dưỡng.

BGH, Kế toán nghiệm thu sửa chữa nhà xe giáo viên.

Nộp Bản kê khai tài sản (HT, PHT, KT)

Thứ Tư
(06/12/2017)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra HK I theo kế hoạch.

Giáo viên dạy thêm nộp danh sách và đơn đăng ký của học sinh.

Chi ủy chuẩn bị họp ĐV cuối năm.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra HK I theo kế hoạch.

Giáo viên dạy thêm nộp danh sách và đơn đăng ký của học sinh.

Chi ủy chuẩn bị họp ĐV cuối năm.

Thứ Năm
(07/12/2017)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy hoc theo kế hoạch.

Dạy CDGD 9/1

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy hoc theo kế hoạch.

Họp chi bộ lúc 13h00 Kiểm diểm đảng viên cuối năm

Thứ Sáu
(08/12/2017)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra HK I theo kế hoạch.

Bảo vệ trực trường : Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra HK I theo kế hoạch.

Dự giờ TTTD Cô Bích: Tiết 4, 7/2.

Bảo vệ trực trường : Chiến

Thứ Bảy
(09/12/2017)

BGH làm tại Văn phòng.

Kiểm tra nề nếp dạy và học.

Vệ sinh cuối tuần các phòng ban.

Bảo vệ trực trường : Chiến b>

BGH làm tại Văn phòng.

Kiểm tra nề nếp dạy và học.

Vệ sinh cuối tuần các phòng ban.

Bảo vệ trực trường : Chiến b>

Chủ Nhật
(10/12/2017)

Bảo vệ trực trường : Chiến

San lấp mặt bằng sân học thể dục.

Bảo vệ trực trường : Chiến

San lấp mặt bằng sân học thể dục.