Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 18 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 07:54 18/06/2018  

Tuần 24 năm 2018
Từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/06/2018)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 47.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Phan Gia Lành

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 47.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Phan Gia Lành

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Thứ Ba
(12/06/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Phan Gia Lành

BT họp Đảng ủy lúc 13h30.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Phan Gia Lành

BT họp Đảng ủy lúc 13h30.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Tư
(13/06/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Lê Văn Cường

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Lê Văn Cường

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Năm
(14/06/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Lê Văn Cường

Bảo vệ trực trường: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Lê Văn Cường

Bảo vệ trực trường: Chiến

Thứ Sáu
(15/06/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Thanh Tâm

Bảo vệ trực trường: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Thanh Tâm

Bảo vệ trực trường: Chiến

Thứ Bảy
(16/06/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Thanh Tâm

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Thanh Tâm

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Chủ Nhật
(17/06/2018)

Bảo vệ trực trường: Chiến                                                                                                                                                                         

Bảo vệ trực trường: Chiến