Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:56 16/04/2018  

Tuần 17 năm 2018
Từ ngày 23/04/2018 đến ngày 29/04/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(23/04/2018)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 38, Kế hoạch chuyên môn tuần 32

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Nộp Hồ sơ nâng lương, SKKN.

Bảo vệ trực trường : Chiến  

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 38, Kế hoạch chuyên môn tuần 32

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Nộp Hồ sơ nâng lương, SKKN.

Bảo vệ trực trường : Chiến  

Thứ Ba
(24/04/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Tư
(25/04/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Năm
(26/04/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy CDGD 9/1.

13h30 Sinh hoạt chuyên môn, tổ, thao giảng…

Bảo vệ trực trường : Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

 

13h30 Sinh hoạt chuyên môn, tổ, thao giảng…

Bảo vệ trực trường : Chiến

Thứ Sáu
(27/04/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Bảo vệ trực trường : Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Bảo vệ trực trường : Chiến

Thứ Bảy
(28/04/2018)

BGH làm tại Văn phòng.

Dạy học bình thường.

T.Tùng, K.Yến coi thi nghề lớp 8, tại THPT NCT.

Thi Sáng tạo TTN T.Tuyến, Phương, Bích, 2 HS

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH làm tại Văn phòng.

Dạy học bình thường.

T.Tùng, K.Yến coi thi nghề lớp 8, tại THPT NCT.

Thi Sáng tạo TTN T.Tuyến, Phương, Bích, 2 HS

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Chủ Nhật
(29/04/2018)

Học sinh khối 8 thi nghề tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Bảo vệ trực trường : Chiến

 

ndFragment-->  

Học sinh khối 8 thi nghề tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Bảo vệ trực trường : Chiến

 

ndFragment-->