Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 24 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 13:49 13/05/2019  

Tuần 20 năm 2019
Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/05/2019)

Chào cờ. Họp tổ văn phòng. Lên kế hoạch tuần.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Giáo viên vào điểm, học bạ.( Khối sáng vào điểm, học bạ buổi chiều. Khối chiều vào điểm, học bạ buổi sang).

Kiểm tra số lượng học sinh cuối NH.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Chào cờ. Họp tổ văn phòng. Lên kế hoạch tuần.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Giáo viên vào điểm, học bạ.( Khối sáng vào điểm, học bạ buổi chiều. Khối chiều vào điểm, học bạ buổi sang).

Kiểm tra số lượng học sinh cuối NH.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Thứ Ba
(14/05/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Giáo viên vào điểm, học bạ.( Khối sáng vào điểm, học bạ buổi chiều. Khối chiều vào điểm, học bạ buổi sang).

Tập luyện Đội Rung chuông vàng.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Giáo viên vào điểm, học bạ.( Khối sáng vào điểm, học bạ buổi chiều. Khối chiều vào điểm, học bạ buổi sang).

Tập luyện Đội Rung chuông vàng.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Thứ Tư
(15/05/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Giáo viên vào điểm, học bạ.( Khối sáng vào điểm, học bạ buổi chiều. Khối chiều vào điểm, học bạ buổi sang).

Kiểm tra việc thực hiện chương trình.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Giáo viên vào điểm, học bạ.( Khối sáng vào điểm, học bạ buổi chiều. Khối chiều vào điểm, học bạ buổi sang).

Kiểm tra việc thực hiện chương trình.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Thứ Năm
(16/05/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Hội đồng xét công nhận TN THCS trường THCS Trần Thúc Nhẫn làm việc lúc 7h30

Ngọai khóa truyền thống lúc 14h00 tại Nhà Văn hóa xã Tp: GVCN khối 6&7 và học sinh khối 6&7.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Hội đồng xét công nhận TN THCS trường THCS Trần Thúc Nhẫn làm việc lúc 7h30

Ngọai khóa truyền thống lúc 14h00 tại Nhà Văn hóa xã Tp: GVCN khối 6&7 và học sinh khối 6&7.

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Thứ Sáu
(17/05/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Hội đồng xét tốt nghiệp THCS nộp hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp về PGD

Tổng kết tổ (Nộp các Báo cáo, BDTX, GV chuẩn…)

Bảo vệ: Lê Quang Phong

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Hội đồng xét tốt nghiệp THCS nộp hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp về PGD

Tổng kết tổ

Bảo vệ: Lê Quang Phong

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Hội đồng xét tốt nghiệp THCS nộp hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp về PGD

Tổng kết tổ (Nộp các Báo cáo, BDTX, GV chuẩn…)

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Thứ Bảy
(18/05/2019)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Trường in Giấy chứng nhận tạm thời.

Họp thi đua

Bảo vệ: Lê Quang Phong

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Trường in Giấy chứng nhận tạm thời.

Họp thi đua

Bảo vệ: Lê Quang Phong

Chủ Nhật
(19/05/2019)

Học sinh khối 9 nhận Giấy tốt nghiệp tạm thời.

Bảo vệ trực trường: Lê Quang Phong

Bảo vệ trực trường: Lê Quang Phong