Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2022

Cập nhật lúc : 09:18 18/01/2022  

Tuần 3 năm 2022
Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/01/2022)

- Chỉ đạo Liên đội tổ chức Múa hát sân trường- Thể dục giữa giờ.

- Giao ban đầu tuần 8h00'.

- Kiểm tra nề nếp học sinh.

- Kiểm tra nề nếp học sinh.

- Trồng cây.

Thứ Ba
(18/01/2022)

- Chỉ đạo dạy và học.

- Nắm hình tình số lượng học sinh bị F1.

- Chỉ đạo dạy và học.

- Nắm hình tình số lượng học sinh bị F1.

Thứ Tư
(19/01/2022)

- Chỉ đạo dạy và học.

- Nắm hình tình số lượng học sinh bị F1.

- Chỉ đạo dạy và học.

- Dự ra mắt lịch sử Đảng bộ xã Quảng Thọ.

Thứ Năm
(20/01/2022)

- Gặp mặt học sinh thi học sinh giỏi huyện.

- Phát quỹ bạn nghèo.

- Chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Ra mắt câu lạc bộ, nhóm hành động biến đổi khí hậu.

Thứ Sáu
(21/01/2022)

- Chỉ đạo dạy và học.

- Dự giờ thăm lớp.

- Chỉ đạo dạy và học.

- Dự giờ thăm lớp.

Thứ Bảy
(22/01/2022)

- Chỉ đạo dạy và học.

- Chỉ đạo dạy và học.

Chủ Nhật
(23/01/2022)