Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:23 15/01/2018  

Tuần 3 năm 2018
Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/01/2018)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần : 25, Kế hoạch chuyên môn tuần 21 học kỳ 2.

   - Thi hùng biện Tiếng Anh.(15-16/1/2018)

   - Chăm sóc và làm vệ sinh, trồng hoa Bia chiến tích K8.

   - Họp PHHS các lớp.

Thi Hùng Tiếng Anh: 04 HS.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần : 25, Kế hoạch chuyên môn tuần 21 học kỳ 2.

   - Thi hùng biện Tiếng Anh.(15-16/1/2018)

   - Chăm sóc và làm vệ sinh, trồng hoa Bia chiến tích K8.

   - Họp PHHS các lớp.

Thi Hùng Tiếng Anh: 04 HS.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Ba
(16/01/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thi Hùng biện Tiếng Anh: 04 học sinh. TĐ: T Tuyến + GV.

Kiểm tra Sổ Chủ nhiệm lớp ( Chú ý phần Sơ kết lớp…)

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thi Hùng biện Tiếng Anh: 04 học sinh. TĐ: T Tuyến + GV.

Kiểm tra Sổ Chủ nhiệm lớp ( Chú ý phần Sơ kết lớp…)

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Tư
(17/01/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

GVCN gởi sổ Liên lạc mời họp PHHS lúc 7h30 CN 21/1/2018.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

GVCN gởi sổ Liên lạc mời họp PHHS lúc 7h30 CN 21/1/2018.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Năm
(18/01/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Tiết 3 dạy GDCD 9/1

Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8&9.

Tổ Văn Sử Địa ngoại khóa các tổ còn lại sinh hoạt chuyên môn, thao giảng lúc 13h30.

Bảo vệ trực trường : Chiến

Thứ Sáu
(19/01/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập đội bóng đá Nam- Nữ

Kiểm tra Sổ Đầu bài & vaò điểm, học bạ HK1.

Bảo vệ trực trường : Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập đội bóng đá Nam- Nữ

Kiểm tra Sổ Đầu bài & vaò điểm, học bạ HK1.

Bảo vệ trực trường : Chiến

Thứ Bảy
(20/01/2018)

BGH làm tại Văn phòng.

Dạy học bình thường.

Vệ sinh cuối tuần các phòng ban.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH làm tại Văn phòng.

Dạy học bình thường.

Vệ sinh cuối tuần các phòng ban.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Chủ Nhật
(21/01/2018)

7h30 họp PHHS . 9h30 BCH PHHS các lớp họp chung với BGH+GVCN (Đề nghị GVCN mời họp)

Bảo vệ trực trường : Chiến