Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 19 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:05 13/08/2018  

Tuần 33 năm 2018
Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/08/2018)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 03.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Ôn tập thi lại theo TKB(7h30)

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 03.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Ôn tập thi lại theo TKB(7h30)

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Thứ Ba
(14/08/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kế hoạch Thi lại:

Sáng :Toán6&8, Lý6, CN8

Chiều: Văn6,8 Lý8

CB,GV,NV nộp bài thu hoạch chính trị tại HT.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kế hoạch Thi lại:

Sáng :Toán6&8, Lý6, CN8

Chiều: Văn6,8 Lý8

CB,GV,NV nộp bài thu hoạch chính trị tại HT.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Tư
(15/08/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Chấm thi lại lúc 7h30. Họp Xét lên lớp 9h00 (BGH, TKHĐ,GV, Văn thư, 4Tổ trưởng)

Bảo vệ trực trường: Chiến 

 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Chấm thi lại lúc 7h30. Họp Xét lên lớp 9h00 (BGH, TKHĐ,GV, Văn thư, 4Tổ trưởng)

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Năm
(16/08/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

GVCN các lớp (CN năm học 2017-2018) sẽ nhận điểm thi lại của lớp mình và có trách nhiệm cộng điểm thi lại vào học bạ của học sinh.

GVCN nhận kết quả thi, cộng điểm thi vào học bạ.

Lao động theo kế hoạch: Sáng 6&9. Chiều 7&8

Bảo vệ trực trường: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

GVCN các lớp (CN năm học 2017-2018) sẽ nhận điểm thi lại của lớp mình và có trách nhiệm cộng điểm thi lại vào học bạ của học sinh.

GVCN nhận kết quả thi, cộng điểm thi vào học bạ.

Lao động theo kế hoạch: Sáng 6&9. Chiều 7&8

Bảo vệ trực trường: Chiến

Thứ Sáu
(17/08/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra & sắp xếp bàn ghế các phòng học 24 bộ bàn ghế

Tập luyện đội Nghi thức, cờ, trống

Bảo vệ trực trường: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra & sắp xếp bàn ghế các phòng học 24 bộ bàn ghế

Tập luyện đội Nghi thức, cờ, trống

Bảo vệ trực trường: Chiến

Thứ Bảy
(18/08/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Họp HĐSP lúc 7h30

Bảo vệ trực trường: Chiến y> �ờng: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Họp HĐSP lúc 7h30

Bảo vệ trực trường: Chiến y> �ờng: Chiến

Chủ Nhật
(19/08/2018)

Bảo vệ trực trường: Chiến

Bảo vệ trực trường: Chiến