Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 21 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:26 15/10/2018  

Tuần 42 năm 2018
Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/10/2018)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 12.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thực hiện chuyên môn dạy học tuần 9. HKI

Làm hồ sơ phổ cập.( PHT, VP)

CBCCVC thực hiện CV 48 của UBND Tỉnh…và CV

2193 của UBND Tỉnh…V/v Quy tắc ứng xử..

Bảo vệ trực trường: Chiến  

 

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 12.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thực hiện chuyên môn dạy học tuần 9. HKI

Làm hồ sơ phổ cập.( PHT, VP)

CBCCVC thực hiện CV 48 của UBND Tỉnh…và CV

2193 của UBND Tỉnh…V/v Quy tắc ứng xử..

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Thứ Ba
(16/10/2018)

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Kiểm tra chuyên đề: Thực hiên chương trình, ĐDDH trên lớp.

Làm hồ sơ phổ cập.( PHT, VP)

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Kiểm tra chuyên đề: Thực hiên chương trình, ĐDDH trên lớp.

Làm hồ sơ phổ cập.( PHT, VP)

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Tư
(17/10/2018)

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Làm hồ sơ phổ cập.( PHT, VP)

Dạy học bình thường.

Lao động chuyển bàn ghế ở Nhà Văn hóa.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH & tổ Văn phòng làm việc.

Làm hồ sơ phổ cập.( PHT, VP)

Dạy học bình thường.

Lao động chuyển bàn ghế ở Nhà Văn hóa.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Năm
(18/10/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Làm hồ sơ phổ cập.( PHT, VP)

Ngoại khóa: “Tổ chức tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông …NH:2018-2019. Lúc 7h00(CBGVNV, học sinh)

9h30 Góp ý giờ dạy cô Hạnh. (BGH,tổ, cô Hạnh)

Buổi chiều học TKB chiều thứ 7.

Bảo vệ trực trường: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Làm hồ sơ phổ cập.( PHT, VP)

Ngoại khóa: “Tổ chức tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông …NH:2018-2019. Lúc 7h00(CBGVNV, học sinh)

9h30 Góp ý giờ dạy cô Hạnh. (BGH,tổ, cô Hạnh)

Buổi chiều học TKB chiều thứ 7.

Bảo vệ trực trường: Chiến

Thứ Sáu
(19/10/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Làm hồ sơ phổ cập.( PHT, VP)

Duyệt Báo cáo ĐH Chữ Thập Đỏ.

Dạy học bình thường.

Bảo vệ trực : Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Làm hồ sơ phổ cập.( PHT, VP)

Duyệt Báo cáo ĐH Chữ Thập Đỏ.

Dạy học bình thường.

Bảo vệ trực : Chiến

Thứ Bảy
(20/10/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

13h30 Tọa đàm 20/10 Phụ nữ Việt Nam

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

13h30 Tọa đàm 20/10 Phụ nữ Việt Nam

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Chủ Nhật
(21/10/2018)

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Bảo vệ trực trường: Chiến