Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2017

Năm 2017

Cập nhật lúc : 10:10 08/06/2017  

Tuần 24 năm 2017
Từ ngày 12/06/2017 đến ngày 18/06/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(12/06/2017)

Thực hiện chuyên môn tuần 45. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần :

+Tổng hợp thi đua nộp PGD.

+Kho bạc tỉnh tổng kết thanh tra.

Trực hè thầy Ân

Bảo vệ trực: Chiến

Thực hiện chuyên môn tuần 45. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần :

+Tổng hợp thi đua nộp PGD.

+Kho bạc tỉnh tổng kết thanh tra.

Trực hè thầy Ân

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Ba
(13/06/2017)

BGH làm tại Văn phòng. Họp Hội đồng lúc 7h30

Trực hè K Anh

Bảo vệ trực: Chiến

BGH làm tại Văn phòng. Họp Hội đồng lúc 7h30

Trực hè K Anh

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Tư
(14/06/2017)

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Trực hè K Anh

Bảo vệ trực: Chiến

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Trực hè K Anh

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Năm
(15/06/2017)

Trực hè (Theo kế hoạch)N Tâm

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Bảo vệ trực: Chiến

Trực hè (Theo kế hoạch)N Tâm

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Sáu
(16/06/2017)

Trực hè (Theo kế hoạch) )N Tâm

HT& tổ Văn phòng làm việc.

B/cáo Đại hội chi bộ…

Trực hè (Theo kế hoạch) )N Tâm

HT& tổ Văn phòng làm việc.

B/cáo Đại hội chi bộ…

Thứ Bảy
(17/06/2017)

Trực hè (Theo kế hoạch) Thanh Huy

Ban giám hiệu làm việc tại Văn phòng.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Trực hè (Theo kế hoạch) Thanh Huy

Ban giám hiệu làm việc tại Văn phòng.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Chủ Nhật
(18/06/2017)

Trực hè (Theo kế hoạch)

Bảo vệ trực trường : Chiến

Trực hè (Theo kế hoạch)

Bảo vệ trực trường : Chiến