Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 21 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2017

Năm 2017

Cập nhật lúc : 09:35 19/06/2017  

Tuần 25 năm 2017
Từ ngày 19/06/2017 đến ngày 25/06/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/06/2017)

Thực hiện chuyên môn tuần 46. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần :

+Nộp báo cáo thành tích công tác năm…

Trực hè thầy Lành

Bảo vệ trực: Chiến

Thực hiện chuyên môn tuần 46. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần :

+Nộp báo cáo thành tích công tác năm…

Trực hè thầy Lành

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Ba
(20/06/2017)

BGH làm tại Văn phòng.

Trực hè T Cường

Bảo vệ trực: Chiến

BGH làm tại Văn phòng.

Trực hè T Cường

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Tư
(21/06/2017)

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Trực hè T Cường

Bảo vệ trực: Chiến

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Trực hè T Cường

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Năm
(22/06/2017)

Trực hè (Theo kế hoạch) Vĩnh Hạnh

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Họp Hội đồng tuyển sinh lớp 6

Bảo vệ trực: Chiến

Trực hè (Theo kế hoạch) Vĩnh Hạnh

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Họp Hội đồng tuyển sinh lớp 6

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Sáu
(23/06/2017)

Trực hè (Theo kế hoạch) ) Vĩnh Hạnh

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Tuyển sinh

Bảo vệ trực: Chiến

Trực hè (Theo kế hoạch) ) Vĩnh Hạnh

HT& tổ Văn phòng làm việc.

Tuyển sinh

Bảo vệ trực: Chiến

Thứ Bảy
(24/06/2017)

Trực hè (Theo kế hoạch) Phong Linh

Ban giám hiệu làm việc tại Văn phòng.

Tuyển sinh

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Trực hè (Theo kế hoạch) Phong Linh

Ban giám hiệu làm việc tại Văn phòng.

Tuyển sinh

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Chủ Nhật
(25/06/2017)

Bảo vệ trực trường : Chiến

Bảo vệ trực trường : Chiến