Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2018

Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:55 03/01/2018  

Tuần 1 năm 2018
Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(01/01/2018)

01/01/2018

TẾT DƯƠNG LỊCH

01/01/2018

TẾT DƯƠNG LỊCH

Thứ Ba
(02/01/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra HK I theo kế hoạch.

Sáng:    K6 Toán. Địa lý.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra HK I theo kế hoạch.

Chiều:  K8 Toán. Sinh.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Tư
(03/01/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra HK I theo kế hoạch

Sáng:    K7 Toán. Địa lý.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra HK I theo kế hoạch

Chiều:  K8 Vật lý. Tiếng Anh .

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Năm
(04/01/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra HK I theo kế hoạch

Sáng:    K6 Tiếng Anh.

Chiều:  K7 Tiếng Anh

Bảo vệ trực trường : Chiến

>Bảo vệ trực trường : Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Kiểm tra HK I theo kế hoạch

Sáng:    K6 Tiếng Anh.

Chiều:  K7 Tiếng Anh

Bảo vệ trực trường : Chiến

>Bảo vệ trực trường : Chiến

Thứ Sáu
(05/01/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên chấm bài, vào điểm ở sổ điểm và cổng TT

Bảo vệ trực trường : Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên chấm bài, vào điểm ở sổ điểm và cổng TT

Bảo vệ trực trường : Chiến

Thứ Bảy
(06/01/2018)

BGH làm tại Văn phòng.

Giáo viên vào điểm học bạ. nộp các báo cáo chất lượng bộ môn, chất lượng hai mặt…

Vệ sinh cuối tuần các phòng ban.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH làm tại Văn phòng.

Giáo viên vào điểm học bạ. nộp các báo cáo chất lượng bộ môn, chất lượng hai mặt…

Vệ sinh cuối tuần các phòng ban.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Chủ Nhật
(07/01/2018)

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Bảo vệ trực trường : Chiến