Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2018

Năm 2018

Cập nhật lúc : 14:34 08/01/2018  

Tuần 2 năm 2018
Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(08/01/2018)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần : 24, Kế hoạch chuyên môn tuần 20 học kỳ 2.(Bắt đầu từ 10/1/2018)

   -  Nộp Biên bản Sơ kết HK1> Nộp Hai mặt chất lượng

   - Cập nhật điểm lên cổng TT.

   - Học kỳ 2 từ 10/1/2018

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần : 24, Kế hoạch chuyên môn tuần 20 học kỳ 2.(Bắt đầu từ 10/1/2018)

   -  Nộp Biên bản Sơ kết HK1> Nộp Hai mặt chất lượng

   - Cập nhật điểm lên cổng TT.

   - Học kỳ 2 từ 10/1/2018

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Ba
(09/01/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Sơ kết tổ 7h30 .

Nộp các hồ sơ sơ kết HK1 (10h30)

Nộp các báo cáo chất lượng bộ môn, chất lượng hai mặt…

Hoàn chỉnh báo cáo sơ kết.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Sơ kết tổ 7h30 .

Nộp các hồ sơ sơ kết HK1 (10h30)

Nộp các báo cáo chất lượng bộ môn, chất lượng hai mặt…

Hoàn chỉnh báo cáo sơ kết.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Tư
(10/01/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thực hiện thời khóa biểu HK2.

Nộp Sơ kết trường tại PG D

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thực hiện thời khóa biểu HK2.

Nộp Sơ kết trường tại PG D

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Năm
(11/01/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Tiết 3 dạy GDCD 9/1

Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8&9.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8&9.

Họp Liên tịch 13h00, họp Hội đồng SP 13h45

Bảo vệ trực trường : Chiến

Thứ Sáu
(12/01/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập đội bóng đá Nam- Nữ

Kiểm tra vaò điểm, học bạ HK1.

Bảo vệ trực trường : Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập đội bóng đá Nam- Nữ

Kiểm tra vaò điểm, học bạ HK1.

Bảo vệ trực trường : Chiến

Thứ Bảy
(13/01/2018)

BGH làm tại Văn phòng.

Dạy học bình thường.

Vệ sinh cuối tuần các phòng ban.

Bảo vệ trực trường :  Chiến

BGH làm tại Văn phòng.

Dạy học bình thường.

Vệ sinh cuối tuần các phòng ban.

Bảo vệ trực trường :  Chiến

Chủ Nhật
(14/01/2018)

Bảo vệ trực trường : Chiến

Bảo vệ trực trường : Chiến