Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2018

Năm 2018

Cập nhật lúc : 14:34 08/01/2018  

Tuần 2 năm 2018
Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(08/01/2018)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần : 24, Kế hoạch chuyên môn tuần 20 học kỳ 2.(Bắt đầu từ 10/1/2018)

   -  Nộp Biên bản Sơ kết HK1> Nộp Hai mặt chất lượng

   - Cập nhật điểm lên cổng TT.

   - Học kỳ 2 từ 10/1/2018

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần : 24, Kế hoạch chuyên môn tuần 20 học kỳ 2.(Bắt đầu từ 10/1/2018)

   -  Nộp Biên bản Sơ kết HK1> Nộp Hai mặt chất lượng

   - Cập nhật điểm lên cổng TT.

   - Học kỳ 2 từ 10/1/2018

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Ba
(09/01/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Sơ kết tổ 7h30 .

Nộp các hồ sơ sơ kết HK1 (10h30)

Nộp các báo cáo chất lượng bộ môn, chất lượng hai mặt…

Hoàn chỉnh báo cáo sơ kết.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Sơ kết tổ 7h30 .

Nộp các hồ sơ sơ kết HK1 (10h30)

Nộp các báo cáo chất lượng bộ môn, chất lượng hai mặt…

Hoàn chỉnh báo cáo sơ kết.

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Tư
(10/01/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thực hiện thời khóa biểu HK2.

Nộp Sơ kết trường tại PG D

Bảo vệ trực trường : Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Thực hiện thời khóa biểu HK2.

Nộp Sơ kết trường tại PG D

Bảo vệ trực trường : Chiến 

Thứ Năm
(11/01/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Tiết 3 dạy GDCD 9/1

Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8&9.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8&9.

Họp Liên tịch 13h00, họp Hội đồng SP 13h45

Bảo vệ trực trường : Chiến

Thứ Sáu
(12/01/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập đội bóng đá Nam- Nữ

Kiểm tra vaò điểm, học bạ HK1.

Bảo vệ trực trường : Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Dạy học bình thường.

Luyện tập đội bóng đá Nam- Nữ

Kiểm tra vaò điểm, học bạ HK1.

Bảo vệ trực trường : Chiến

Thứ Bảy
(13/01/2018)

BGH làm tại Văn phòng.

Dạy học bình thường.

Vệ sinh cuối tuần các phòng ban.

Bảo vệ trực trường :  Chiến

BGH làm tại Văn phòng.

Dạy học bình thường.

Vệ sinh cuối tuần các phòng ban.

Bảo vệ trực trường :  Chiến

Chủ Nhật
(14/01/2018)

Bảo vệ trực trường : Chiến

Bảo vệ trực trường : Chiến