Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2018

Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:48 08/06/2018  

Tuần 23 năm 2018
Từ ngày 04/06/2018 đến ngày 10/06/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(04/06/2018)

Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường, tuần.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Phạm Thị Tố Trinh

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường, tuần.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Phạm Thị Tố Trinh

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Thứ Ba
(05/06/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Phạm Thị Tố Trinh

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Phạm Thị Tố Trinh

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Tư
(06/06/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Hoàng Thị Kim Anh.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Hoàng Thị Kim Anh.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Năm
(07/06/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Hoàng Thị Kim Anh.

Bảo vệ trực trường: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Hoàng Thị Kim Anh.

Bảo vệ trực trường: Chiến

Thứ Sáu
(08/06/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Hồ Thị Như Tâm.

Bảo vệ trực trường: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Hồ Thị Như Tâm.

Bảo vệ trực trường: Chiến

Thứ Bảy
(09/06/2018)

13h30 Họp Hội đồng SP cuối năm học.

Giáo viên trực: Hồ Thị Như Tâm.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

13h30 Họp Hội đồng SP cuối năm học.

Giáo viên trực: Hồ Thị Như Tâm.

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Chủ Nhật
(10/06/2018)

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Bảo vệ trực trường: Chiến