Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2018

Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:11 25/06/2018  

Tuần 26 năm 2018
Từ ngày 25/06/2018 đến ngày 01/07/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(25/06/2018)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 48.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Trần Thanh Huy

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 48.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Trần Thanh Huy

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Thứ Ba
(26/06/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

HĐTS nhận đơn lớp 6.

Giáo viên trực: Trần Thanh Huy

Bảo vệ trực trường: Chiế

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

HĐTS nhận đơn lớp 6.

Giáo viên trực: Trần Thanh Huy

Bảo vệ trực trường: Chiế

Thứ Tư
(27/06/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

HĐTS nhận đơn lớp 6.

Giáo viên trực: Nguyễn Thị Huệ

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

HĐTS nhận đơn lớp 6.

Giáo viên trực: Nguyễn Thị Huệ

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Năm
(28/06/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

HĐTS nhận đơn lớp 6.

Giáo viên trực: Nguyễn Thị Huệ

HT họp HĐND xã (Cả ngày)

Bảo vệ trực trường: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

HĐTS nhận đơn lớp 6.

Giáo viên trực: Nguyễn Thị Huệ

HT họp HĐND xã (Cả ngày)

Bảo vệ trực trường: Chiến

Thứ Sáu
(29/06/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

HĐTS nhận đơn lớp 6.

Giáo viên trực:NguyễnMinh Huynh

Bảo vệ trực trường: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

HĐTS nhận đơn lớp 6.

Giáo viên trực:NguyễnMinh Huynh

Bảo vệ trực trường: Chiến

Thứ Bảy
(30/06/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

HĐTS nhận đơn lớp 6.

Bàn giao tổ trực hè:(Theokế hoạch)

Giáo viên trực:NguyễnMinh Huynh

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

HĐTS nhận đơn lớp 6.

Bàn giao tổ trực hè:(Theokế hoạch)

Giáo viên trực:NguyễnMinh Huynh

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Bảo vệ trực trường: Chiến                                                                                                                                                                         

Chủ Nhật
(01/07/2018)

Bảo vệ trực trường: Chiến                                                                                                                                                                         

Bảo vệ trực trường: Chiến